Zmiana wpisu w księdze wieczystej

Pytanie:

Jakie dokumenty są niezbędne do wniosku o ujawnienie budynku w księdze wieczystej i ile to kosztuje? Jeżeli wpis jest proporcjonalny, to jak ustalić wartość?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana wpisu w księdze wieczystej

Zakładamy, że pytanie dotyczy zmiany zapisów w księdze wieczystej, dotyczących sposobu korzystania z nieruchomości  (nieruchomość zabudowana).  Informacje te zamieszcza się w łamie 5 działu I-0 księgi wieczystej. Jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości  dotyczy wyłącznie zmiany położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu w księdze wieczystej stanowi wypis z rejestru gruntów. Wypis z rejestru gruntów musi być zaopatrzony w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że dokument  przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.  Od wniosku o dokonanie przedmiotowego wpisu w księdze wieczystej pobiera się wpis w wysokości 30 zł.

Porady prawne

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne