Informacja ZUS dla komorników sądowych

Od 13 lutego 2021 r. ZUS wprowadził zmiany w elektronicznym wniosku OK-EKS. Wynikają one z art. 3b ustawy o komornikach sądowych. Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w usłudze B2B dodano weryfikacje, które nie pozwalają na  złożenie do ZUS wniosków z nieprawidłowym zakresem żądanych danych. Dzięki temu możliwa jest sprawna i szybka obsługa wniosków.

Zmiany w formularzu OK-EKS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

W bloku „Zakres żądanych danych”:

  • można nie zaznaczyć pierwszego checkboxa, ale trzeba zaznaczyć co najmniej jeden (inny niż checkbox 2),
  • zaznaczenie checkboxa 5 powoduje blokadę pozostałych,
  • po zaznaczeniu checkboxa 2 automatycznie zaznaczany jest checkbox 1,
  • wyłączenie checkboxa 1 spowoduje wyłączenie checkboxa 2.

Automatycznie zablokowana jest możliwość zaznaczenia niedozwolonych chceckboxów. Dzięki temu nie można wysłać błędnego wniosku na PUE ZUS.

Zmiany w formularzu OK-EKS w usługach B2B

Wnioski są odrzucane, jeśli:

  • nie wybrano żadnego zakresu w: Dokument/TrescDokumentu/ZakresZadanychInformacji,
  • wybrano zakres: InformacjeUzupelniajaceOPlatnikach bez wybrania zakresu: DaneIdentyfikacyjnoEwidencyjneAdresoweDluznika,
  • zaznaczono jednocześnie zakres DaneAdresoweDoreczaniePismSadowych i dowolny inny.

W przypadku błędów w weryfikacji zainteresowany otrzyma komunikat:

czyWyslany=false,opisBledu=Błąd walidacji xsd dokumentu

czyWyslany=false,opisBledu=Błędnie wypełniony ZakresZadanychInformacji

Od 13 lutego wnioski złożone niezgodnie z nowymi zasadami są odrzucane przez usługę i nie jest dla nich wysyłane UPP. Trzeba ponownie wysłać do ZUS wniosek z prawidłowo zaznaczonymi checkboxami.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: