14. emerytura będzie stałym świadczeniem

14. emerytura będzie stałym świadczeniem

Rząd przyjął projekt ustawy, wprowadzającej stała wypłatę czternastej emerytury. O szczegółach poinformowali podczas briefingu prasowego premier Mateusz Morawiecki i minister Marlena Maląg.

Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.  Rząd chce, aby 14. emerytura była wypłacana corocznie, tak samo, jak ma to miejsce w przypadku 13. emerytury. W 2023 r. czternastkę otrzyma ok. 8,3 mln osób.

- "To projekt ustawy wprowadzającej wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe" – podał premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, koncentruje się wokół wsparcia osób starszych. To np. rządowy program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Senior plus” i rozszerzana lista leków refundowanych z nowymi kategoriami wiekowymi od przyszłego roku. Ale to także ogromnie ważne wsparcie finansowe.

- "Wypłacamy 13. i 14. emeryturę, które już na stałe weszły do porządku prawnego, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy rekordową waloryzację świadczeń" – przypomniał premier Morawiecki.

Porady prawne

Podziękowanie za trud

- "Jesteśmy zobowiązani podziękować seniorom za trud wychowania kolejnych pokoleń i pracę dla ojczyzny" – powiedziała minister Marlena Maląg.

Dodała, że 13. emerytura jest wypłacana już od 5 lat, a przyjęty dziś projekt ustawy zapewni, że również 14. emerytura będzie wypłacana każdego roku, w wysokości co najmniej na poziomie minimalnej emerytury. Wprowadzone kryterium dochodowe służy temu, by więcej pieniędzy trafiło do osób najbardziej potrzebujących.

 

Najważniejsze rozwiązania

Od 2023 r. emeryci i renciści będą otrzymywać 14. emeryturę na stałe, tak samo, jak 13. emeryturę.

Czternastka przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł.

Rozwiązanie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternastkę otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 5,8 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ponad 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Nowe przepisy mają zasadniczo wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wypłata 13. i 14. emerytury 

Fundamentem działań rządu jest solidarność międzypokoleniowa oraz troska o stały wzrost jakości życia seniorów. Dlatego, od 2019 r. emerytom i rencistom wypłacana jest tzw. 13. emerytura. W 2019 r. było to 1100 zł brutto.

W 2020 r. 13. emerytura wyniosła 1200 zł brutto, w 2021 r. – 1250,88 zł, a w 2022 r. – 1338,44 zł brutto. W tym roku było to 1588,44 zł. W latach 2019-2023 na wypłatę 13. emerytury rząd przeznaczył 63,2 mld zł.

W 2021 r. po raz pierwszy wypłacona została 14. emerytura. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniosła 1250,88 zł brutto. W 2022 r. 14. emerytura wypłacona została po raz kolejny. Dla osób, które pobierają świadczenie do 2900 zł brutto, czternastka wyniosła 1338,44 zł. Koszt wypłaty 14. emerytury w 2021 r. to ok. 11 mld zł, a w 2022 r. – 11,4 mld zł.

Pozostałe wsparcie dla emerytów i rencistów

W marcu 2023 r. przeprowadzona została waloryzacja procentowo-kwotowa. Wszystkie emerytury i renty zostały zwaloryzowane na poziomie 14,8 proc. (zasadniczo nie mniej niż o 250 zł). Dzięki temu, najniższa emerytura wzrosła do 1 588,44 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż w 2022 r. Porównując to z 2015 r., najniższa emerytura wzrosła o 707,99  zł, czyli o 80,4 proc.W latach 2019-2023, uwzględniając waloryzację świadczeń oraz wypłatę 13. i 14. Emerytury (w tym w 2023 r.), do emerytów i rencistów zostanie skierowane ok. 188 mld zł.Dzięki wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł, świadczenia do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku PIT. Dodatkowo, podatek PIT został zmniejszony z 17 proc. do 12 proc. Na tym rozwiązaniu skorzystali wszyscy emeryci i renciści, których świadczenia przekraczają 2500 zł. 
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika