9.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Bezpieczniejsze i łatwiejsze zakupy przez Internet - KE proponuje dyrektywę w sprawie praw konsumentów

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj propozycję wprowadzenia wspólnych dla całej Unii zasad ułatwiających konsumentom zakupy przez Internet. Nowe reguły zagwarantują konsumentom, że bez względu na to gdzie w UE dokonują zakupów, przed zawarciem umowy otrzymają przejrzyste informacje dotyczące ceny oraz dodatkowych kosztów i opłat. Wzmocnią one ochronę konsumentów na wypadek spóźnienia przesyłki lub jej niedostarczenia, jak również określą bezwzględnie obowiązujące w całej UE prawa konsumentów dotyczące okresu rezygnacji z zakupu, zwrotów, zwrotu kosztów, napraw, gwarancji oraz nieuczciwych warunków umownych. Proponowana dyrektywa w sprawie praw konsumentów przekształca cztery obowiązujące w UE dyrektywy w jeden zestaw reguł.

Europejska komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa stwierdziła: „W sytuacji napiętych budżetów domowych oraz w czasie, kiedy spadek siły nabywczej staje się jednym z głównych problemów, potrzeba ułatwienia konsumentom porównywalności cen oraz dokonywania zakupów o maksymalnej wartości nigdy nie była bardziej paląca niż obecnie. Nowe zasady opracowano tak, aby wzmocniły one ochronę konsumentów oraz zlikwidowały luki prawne, które zmniejszają zaufanie konsumentów w kluczowych obszarach. Jednolity rynek ma potencjał, aby oferować konsumentom jeszcze większy wybór i więcej możliwości. W tym celu potrzebujemy jednak obowiązującego w całej UE zestawu zabezpieczeń dających konsumentom pewność, że dokonują bezpiecznych zakupów".

Dyrektywa odnosi się do handlu elektronicznego ramach szeroko zakrojonego projektu przeglądu i zwiększenia obowiązujących w UE praw w transakcjach online i w punktach sprzedaży. Jej celem jest równoczesne podniesienie zaufania konsumentów oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych, które ograniczają swobodę działalności gospodarczej do obszarów poszczególnych państw, uniemożliwiając w ten sposób konsumentom skorzystanie z większego wyboru i konkurencyjnych ofert. Standardowy zestaw warunków obowiązujących w umowach konsumenckich ograniczy nawet o 97 % koszty przestrzegania przepisów ponoszone przez przedsiębiorstwa handlowe prowadzące działalność w całej UE.

Porady prawne

Proponowana dyrektywa zwiększa istniejącą ochronę konsumentów w kluczowych obszarach, w których odnotowano znaczącą liczbę skarg w ostatnich latach. Dotyczy to m.in. agresywnych metod sprzedaży. Dostosowuje ona przepisy do nowych technologii i metod sprzedaży takich jak m-handel (handel przy użyciu urządzeń mobilnych) oraz aukcje internetowe typu „eBay". We wniosku dotyczącym nowej dyrektywy zapisano wyraźny wymóg dotyczący umieszczenia w punktach sprzedaży jasnych informacji o prawach konsumentów.

Kluczowe fakty i liczby

Internet jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie konsumenci kiedykolwiek mieli do swojej dyspozycji. Jest on skarbnicą informacji o produktach i cenach. Daje także konsumentom łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej dostęp do znacznie większej ilości sprzedawców detalicznych. Już 150 mln obywateli UE - jedna trzecia całej populacji - korzysta z zakupów przez Internet. Obecnie jednak tylko 30 milionów z nich robi zakupy online w UE poza granicami swojego kraju.
Łącznie osoby dokonujące zakupów poza granicami swojego kraju wydają średnio 800 euro rocznie, tj. w sumie 24 mld euro. Pokazuje to ogromny potencjał znajdujący się w zasięgu rynku wewnętrznego, jeżeli więcej osób zdecydowałoby się na zakupy poza granicami kraju.

Obecnie obowiązujące zasady

Obecnie obowiązujące zasady ochrony konsumentów wynikają z czterech dyrektyw UE: w sprawie nieuczciwych warunków w umowach[i], w sprawie sprzedaży i gwarancji[ii], w sprawie sprzedaży na odległość [iii], w sprawie sprzedaży obwoźnej[iv]. Dyrektywy te zawierają pewne minimalne wymagania; W ciągu kolejnych lat państwa członkowskie dodały do nich przepisy w sposób nieuporządkowany, co spowodowało, że ramy prawne w zakresie umów konsumenckich zamieniły się w mozaikę 27 różniących się od siebie zestawów. Dla przykładu można podać zbiór różniących się między sobą wymagań w sprawie obowiązku dostarczania informacji, różne okresy rezygnacji z zakupu (od 7 do 15 dni) oraz różne obowiązki dotyczące zwrotu kosztów i napraw.

Nowa propozycja

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów dotyczy umów sprzedaży towarów i usług zawieranych między przedsiębiorcami i konsumentami.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

NIK o ochronie klientów sklepów internetowych

NIK o ochronie klientów sklepów internetowych

System ochrony klientów sklepów internetowych w Polsce działa dobrze. Konsumenci mogą liczyć na bezpłatne porady prawne, a składane przez nich skargi są rozpatrywane rzetelnie i w większości terminowo. Wyniki kontroli NIK pokazują, że osoby dokonujące zakupów przez Internet są odpowiednio (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Dwie trzecie mediacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową kończy się pozytywnie dla konsumentów. Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich cieszy się coraz większą popularnością i w przyszłym roku obejmie wszystkie branże. UOKiK zainicjował właśnie prace nad zmianami w polskim (...)

Zakupy w internecie. Nowe przepisy

Zakupy w internecie. Nowe przepisy

Nieudana transakcja w internecie lub od akwizytora? Każdy z nas będzie mógł w ciągu 14 dni zwrócić produkt kupiony w ten sposób. Ponadto, koszty zakupu usług i towarów w sieci nie będą już dla klientów zaskoczeniem. Nowe prawo wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku. O zmianach w przepisach (...)

Platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich

Platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich

Platforma internetowego rozstrzygania sporów System ten może pomóc jedynie w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorstwami a konsumentami. Platforma internetowego rozstrzygania sporów umożliwia rozwiązywanie sporów przedsiębiorców z klientami w internecie (...)

Lepsza ochrona kupujących

Lepsza ochrona kupujących

Parlament zajmie się propozycją wprowadzenia obowiązujących w całej UE praw ułatwiających konsumentom zakupy przez internet oraz w punktach sprzedaży. Nowe reguły zagwarantują konsumentom, że bez względu na to gdzie w UE dokonują zakupów, przed zawarciem umowy otrzymają przejrzyste informacje (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Prawa konsumenta w 2023 roku

Prawa konsumenta w 2023 roku

Co się zmieni od 1 stycznia? Dla kupujących on-line: weryfikacja opinii w internecie, jasne zasady plasowania ofert, aktualizacje treści i usług cyfrowych. Dla miłośników wyprzedaży: transparentne informacje o obniżkach cen. Dla wszystkich - nowe zasady reklamacji wadliwych (...)

Jak daleko powinna zajść standaryzacja?

Jak daleko powinna zajść standaryzacja?

Chcesz wysuszyć włosy w podróży, pada Ci telefon, tymczasem wtyczka nie pasuje do obcego gniazdka. Szukasz płyty w sklepie internetowym za granicą, już ją masz, chcesz płacić, tymczasem okazuje się, że najwyraźniej Twój kraj, hm... nie leży w Europie? Normalizacja nam pomaga. Te same podstawowe (...)

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Zmiany sposobu wypłaty świadczeń z ZUS

Nowa nazwa wniosku Od 27 marca na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, zmieniła się nazwa wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce. Nowy symbol wniosku to EZP (wcześniej ER-WZD-01). Służy on do zgłoszenia zmiany danych osobowych i adresowych oraz sposobu wypłaty świadczeń. Nowy (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Dowiedz się, co radzi UOKiK nt. handlu i zakupów w czasie epidemii koronawirusa. Jak konsument może bronić się przed nieuczciwymi działaniami handlowców? ##baner## Maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji bardzo podrożały. Co mogę zrobić? Taka postawa i działanie ze strony (...)

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy o prawach konsumentów

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy o prawach konsumentów

8 października 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję wprowadzenia obowiązujących w całej UE praw ułatwiających konsumentom zakupy przez Internet oraz w punktach sprzedaży. Proponowane przepisy mają zagwarantować konsumentom, bez względu na kraj dokonania zakupów, przejrzystość (...)

Bezpieczniejsze zakupy w sieci? UOKiK będzie szkolił

Bezpieczniejsze zakupy w sieci? UOKiK będzie szkolił

Na mocy nowych przepisów konsument, który kupi wadliwy produkt, składając reklamację będzie mógł wybierać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy. Żeby zwiększyć świadomość uczestników rynku na temat nowych przepisów, UOKiK planuje przeprowadzić jesienią (...)

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie jego priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród (...)

Dzień Konsumenta

Dzień Konsumenta

W dobie kryzysu finansowego konsumenci są ostrożniejsi w podejmowaniu decyzji o zakupie wybranego produktu czy skorzystaniu z określonych usług. Niezależnie od sytuacji ekonomicznej, kupujących towary i usługi w całej Unii Europejskiej chronią przepisy prawa konsumenckiego. Warto o tym pamiętać (...)

Zakupy przez internet będą bardziej bezpieczne

Zakupy przez internet będą bardziej bezpieczne

Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym we wszystkich krajach UE w tym miesiącu, wzmocniono prawa 507 mln Europejczyków robiących zakupy online lub w sklepach. Zgodnie z nowymi zasadami klienci mają 14 dni na zwrot towaru, jeśli z jakiegokolwiek powodu zmienią zdanie po dokonaniu zakupu w internecie, (...)

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

Dzień bezpiecznego Internetu – zakupy w sieci

Zwrot towaru, który się już nie podoba? Możliwe, ale tylko przy sprzedaży przez Internet - to podstawowe prawo różniące zakupy wirtualne od tradycyjnych. W Dniu Bezpiecznego Internetu, obchodzonym w Polsce po raz piąty, UOKiK zwraca uwagę na zasady obowiązujące w Sieci.Zakupy on-line cieszą (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt (...)

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Bezpieczeństwo produktów jest najważniejsze

Unia Europejska chroni konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.Wszyscy jesteśmy konsumentami. Za każdym razem, gdy kupujemy jakiś produkt - zarówno w sklepie, jak i w Internecie - chronią nas przepisy unijne, które gwarantują, że oferowane produkty spełniają normy w zakresie bezpieczeństwa (...)

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Nowa Dyrektywa o prawach ochrony konsumentów

Na forum UE trwają prace nad przygotowaniem nowej Dyrektywy dotyczącej prawa ochrony konsumentów. Intensywne prace i konsultacje w Komisji, a więc czas na zgłaszanie zastrzeżeń i postulatów, będą miały miejsce tuż po wakacjach. Komisja Europejska prowadzi prace nad rewizją dyrektyw (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

Chciałbym zatrudnić osobę na umowę zlecenie, która wykonywałaby prace administracyjne typu odbieranie - wykonywania telefonów w siedzibie firmy. Czy muszę ją przeszkolić w zakresie szkolenia (...)

Umowa zlecenie z młodocianym

Umowa zlecenie z młodocianym

Zgłosił się chłopak do pracy sezonowej. Praca jest lekka, dotyczy pakowania dysków. Chcieliśmy zawrzeć z nim umowę zlecenie, ale gdy dostarczył legitymacje okazało się, że ukończył gimnazjum, (...)

Odszkodowanie

Odszkodowanie

W piątek 5.02 br. w wyniku przewrócenia się na parkingu przed Centrum Handlowym doznałam złamania nogi. Teren nie był odśnieżony, ani posypany piaskiem. Na pogotowiu założyli mi gips i wystawili (...)

Weksel z adnotacją anulowany

Weksel z adnotacją anulowany

Bank posiada mój weksel. Pożyczkę spłaciłem i dostałem z banku pismo, iż mogę się zgłosić do banku po odbiór weksla lub zostanie on komisyjnie zniszczony. Niestety siedziba banku jest na drugim (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna samochodu? Kiedy powinienem przekazać właścicielowi gotówkę, jakie dokumenty powinienem podpisać, czy prawo przewiduje możliwość unieważnienia (...)

Bezpieczne korzystanie z urządzeń gazowych

Bezpieczne korzystanie z urządzeń gazowych

Jakie są wymogi bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowniczych? Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania budynków regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

Jakie akty prawne regulują obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny na uczelni? Stosowne rozporządzenie w tym zakresie wydane zostało na podstawie przepisów ustawy z 2005r. o szkolnictwie (...)

Badanie trzeżwości pracownika

Badanie trzeżwości pracownika

Pracodawca obligatoryjnie, za zgodą pracownika na piśmie, wprowadził obowiązek badania trzeźwości przez uprawnionego pracownika pracodawcy.Jak te kwestie są uregulowane prawnie? Kto i kiedy może (...)

Wymogi instalacji urządzenia RTG

Wymogi instalacji urządzenia RTG

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc zainstalować w gabinecie dentystycznym aparaturę RTG? Wymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg. w gabinecie uregulowane zostały w poniższych rozporządzeniach: (...)

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Jakie aspekty prawne charakteryzują umowę zlecenia jako podstawę zatrudnienia? Jest to jedna z najczęściej stosowanych form zatrudnienia, obok umowy o pracę. Z punktu widzenia osoby zatrudniającej (...)

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Jakie są obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higieną? Zgodnie z paragrafem 5 tegoż rozporządzenia rektor jest obowiązany do utrzymania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne (...)

Szkolenia BHP dla praktykantów

Szkolenia BHP dla praktykantów

Firma przyjęła na bezpłatne praktyki absolwenckie osobę w wieku do 26lat. Praktyki dotyczą administracji biurowości.Przez kogo taka osoba powinna zostać przeszkolona w zakresie BHP ? (pracodawcę, (...)

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Witam serdecznie! Jako członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (w Warszawie) jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo w budynku. Zeszłoroczny przegląd kominiarski ujawnił, iż jeden z członków (...)

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy (...)

Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

Umowa zlecenie a szkolenie wstępne i okresowe

Chciałbym zatrudnić osobę na umowę zlecenie, która wykonywałaby prace administracyjne typu odbieranie - wykonywania telefonów w siedzibie firmy. Czy muszę ją przeszkolić w zakresie szkolenia (...)

Umowa zlecenie z młodocianym

Umowa zlecenie z młodocianym

Zgłosił się chłopak do pracy sezonowej. Praca jest lekka, dotyczy pakowania dysków. Chcieliśmy zawrzeć z nim umowę zlecenie, ale gdy dostarczył legitymacje okazało się, że ukończył gimnazjum, (...)

Odszkodowanie

Odszkodowanie

W piątek 5.02 br. w wyniku przewrócenia się na parkingu przed Centrum Handlowym doznałam złamania nogi. Teren nie był odśnieżony, ani posypany piaskiem. Na pogotowiu założyli mi gips i wystawili (...)

Weksel z adnotacją anulowany

Weksel z adnotacją anulowany

Bank posiada mój weksel. Pożyczkę spłaciłem i dostałem z banku pismo, iż mogę się zgłosić do banku po odbiór weksla lub zostanie on komisyjnie zniszczony. Niestety siedziba banku jest na drugim (...)

Bezpieczne kupno samochodu

Bezpieczne kupno samochodu

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna samochodu? Kiedy powinienem przekazać właścicielowi gotówkę, jakie dokumenty powinienem podpisać, czy prawo przewiduje możliwość unieważnienia (...)

Bezpieczne korzystanie z urządzeń gazowych

Bezpieczne korzystanie z urządzeń gazowych

Jakie są wymogi bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowniczych? Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania budynków regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

Jakie akty prawne regulują obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny na uczelni? Stosowne rozporządzenie w tym zakresie wydane zostało na podstawie przepisów ustawy z 2005r. o szkolnictwie (...)

Badanie trzeżwości pracownika

Badanie trzeżwości pracownika

Pracodawca obligatoryjnie, za zgodą pracownika na piśmie, wprowadził obowiązek badania trzeźwości przez uprawnionego pracownika pracodawcy.Jak te kwestie są uregulowane prawnie? Kto i kiedy może (...)

Wymogi instalacji urządzenia RTG

Wymogi instalacji urządzenia RTG

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc zainstalować w gabinecie dentystycznym aparaturę RTG? Wymogi prawno-techniczne montażu aparatu rtg. w gabinecie uregulowane zostały w poniższych rozporządzeniach: (...)

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Jakie aspekty prawne charakteryzują umowę zlecenia jako podstawę zatrudnienia? Jest to jedna z najczęściej stosowanych form zatrudnienia, obok umowy o pracę. Z punktu widzenia osoby zatrudniającej (...)

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Jakie są obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higieną? Zgodnie z paragrafem 5 tegoż rozporządzenia rektor jest obowiązany do utrzymania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne (...)

Szkolenia BHP dla praktykantów

Szkolenia BHP dla praktykantów

Firma przyjęła na bezpłatne praktyki absolwenckie osobę w wieku do 26lat. Praktyki dotyczą administracji biurowości.Przez kogo taka osoba powinna zostać przeszkolona w zakresie BHP ? (pracodawcę, (...)

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Alternatywy dla kominka na drewno w kamienicy

Witam serdecznie! Jako członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej (w Warszawie) jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo w budynku. Zeszłoroczny przegląd kominiarski ujawnił, iż jeden z członków (...)

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Dobowy odpoczynek a praca w nocy

Problem dotyczy pracowników drużyn trakcyjnych. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, bardzo często początek pracy przypada w godzinach od 5.00 do 7.00 lub praca kończy się w godzinach pomiędzy (...)

Fałszywe pełnomocnictwo

Fałszywe pełnomocnictwo

W jaki sposób uczelnia ma się ustrzec przed fałszywymi upoważnieniami rodzica, czy kolegi dotyczącymi udostępnienia ocen, wyników studenta? Czy najlepiej, gdyby student najpierw osobiście je przedłożył (...)

FORUM PRAWNE

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań

Dobry prawnik prawo rodzinne Poznań Hej czy znacie z doświadczenia jakiegoś dobrego adwokata lub radcę prawnego który zna się nie teoretycznie ale praktycznie na prawie rodzinnym? Mam trudną sprawę (...)

Reklamacja butów - zwrot gotówki

Reklamacja butów - zwrot gotówki Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć i pękać mimo (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz jej świadkowie (...)

Slub pomiedzy Polka i Arabem

Slub pomiedzy Polka i Arabem Jakie dokumenty potrzebne sa do zawarcia slubu w Polsce Polki z Arabem z obywatelstwem izraelskim?Czy po slubie oboje maja takie same prawa w krajach UE do pracy i zamieszkania? (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

Porady prawne