Domy pomocy społecznej w czasie epidemii

Najważniejsze bezpieczeństwo!

Troska o zdrowie i życie obywateli jest dzisiaj najważniejsza. – "Jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami, którzy nadzorują działania samorządów. Dotyczy to m.in. działalności domów pomocy społecznej i jakości usług, dla których zostały określone standardy" – powiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

Porady prawne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem codziennych wideokonferencji z przedstawicielami wojewodów monitoruje m.in. sytuację domów pomocy społecznej.

– "Na podstawie uzyskanych informacji i uwag przygotowujemy wytyczne, instrukcje i rekomendacje dotyczące zasad postępowania w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, które musi być brane pod uwagę przy realizacji zadań pomocy społecznej. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich" – wskazała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Michałek.

W trosce o mieszkańców domów pomocy społecznej

W połowie marca MRPiPS przekazało wojewodom rekomendacje dotyczące informowania mieszkańców domów pomocy społecznej (oraz innych jednostek pomocy społecznej, które zapewniają możliwość całodobowego pobytu) o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki i ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Następnie do wojewodów trafiły instrukcje dotyczące m.in. wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

– "To m.in. uniemożliwienie wstępu na teren obiektów domów osobom, których obecność nie jest konieczna, bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców domów oraz personelu, monitorowanie stanu zdrowia personelu oraz niedopuszczanie do przychodzenia do pracy pracowników wykazujących objawy przeziębienia lub grypy. Szereg wytycznych ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a także zapewnienie możliwie skutecznej działalności placówek pomocy" – podkreśliła wiceminister Iwona Michałek.

Instrukcja zawierała także zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem u osoby przebywającej w placówce oraz przypomnienie o konieczności bezwzględnego przestrzegania procedur oraz zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

Wszystkie ręce na pokład

– "Kilka dni temu zaapelowaliśmy dodatkowo o zobowiązanie samorządów do skierowania kadry z placówek, których działalność jest zawieszona, do domów pomocy społecznej, w których występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami. Sytuacja jest trudna i jakoś musimy się w niej odnaleźć" – stwierdziła wiceminister Iwona Michałek.

Możliwe jest też zaangażowanie, z zachowaniem zasada bezpieczeństwa, wolontariuszy, studentów. Jak zapewnia wiceszefowa MRPiPS, resort codziennie zbiera od jednostek pomocy społecznej oraz urzędów wojewódzkich sprawozdania dotyczące bieżących informacji z obszaru pomocy społecznej w związku z rozpowszechnianiem się na terytorium Polski koronawirusa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne