28.3.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Planowane zmiany w zakresie przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Skąd się wzięłą idea wprowadzania zmian?

Będący teraz przedmiotem prac Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, w tym m.in. zakazu możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zmian w zasadach przeniesienia własności lokalu, zmian w zakresie opłat notarialnych za dokonanie czynności związanych z wyodrębnieniem własności lokali.

Projekt ustawy wychodzi naprzeciw przede wszystkim dwóm kolejnym orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego: 

Porady prawne
  • z dnia 30 marca 2003 r. oraz 

  • z dnia 20 kwietnia 2005 r. 

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował bowiem jako niezgodne z Konstytucją RP szereg przepisów zarówno z ustawy nowelizującej z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również niektórych przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodzi tutaj głównie o te przepisy, które uniemożliwiają lub bardzo utrudniają uzyskanie przez członków spółdzielni prawa odrębnej własności swoich mieszkań po spełnieniu przez nich wszystkich warunków dotyczących pokrycia całkowitych kosztów budowy ich lokali jako związanych z określonym zadaniem inwestycyjnym spółdzielni mieszkaniowej.

Wprowadzona ustawą nowelizującą z dnia 19 grudnia 2002 r. możliwość ustanowienia ponownie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stała się niestety, zdaniem projektodawców, polem nadużyć ze strony zarządów wielu spółdzielni mieszkaniowych. Tę możliwość prawną potraktowano jako faktyczną barierę dla ustanawiania prawa odrębnej własności. W wielu spółdzielniach podjęto też bezprawne działania polegające na dezinformowaniu członków spółdzielni o aktualnej sytuacji prawnej, z jednej strony w działalności propagandowej zacierano praktycznie różnicę pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a które jest faktycznie ograniczonym prawem rzeczowym do mieszkania, a prawem odrębnej własności mieszkania.

Z drugiej strony zaś, poprzez manipulacyjne zabiegi stosowane na zebraniach grup członkowskich, a następnie na walnych zebraniach spółdzielni wprowadzano do statutów spółdzielni niezgodne z Konstytucją zapisy, które umożliwiały na warunkach bonifikaty przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu, tylko na inne prawo spółdzielcze tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie dając żadnej możliwości przekształcenia tego prawa na porównywalnych warunkach ekonomicznych - na prawo odrębnej własności. Zawarte na podstawie takich zapisów umowy cywilnoprawne przewidują ponadto ograniczenia czasowe przekształcenia nabytego tą drogą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, np. przez okres 3, 5 lub nawet 8 lat, pod groźbą sankcji uchylenia udzielonej bonifikaty.

Tego rodzaju praktyki stanowią przykład praktycznego torpedowania przez zarządy wielu spółdzielni mieszkaniowych głównych intencji ustawodawcy ułatwiających przekształcenie własności kolektywnej w prywatną własność indywidualnych członków spółdzielni i ich rodzin. Tylko prawo odrębnej własności mieszkania daje pełną swobodę prawną i ekonomiczną dysponowania tym mieszkaniem oraz niweluje całkowicie ewentualne ryzyko związane z: 

  • z zaciągniętymi przez zarząd spółdzielni bez świadomości członków spółdzielni kredytami obciążającymi wszystkich członków spółdzielni pozostających we własności kolektywnej (tj. mających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu - nawet gdy prawo jest wpisane do księgi wieczystej); 

  • upadłością lub likwidacją spółdzielni (kiedy wszystkie mieszkania, do których członkowie spółdzielni nie uzyskali prawa odrębnej własności, stają się częścią umowy upadłościowej spółdzielni).

Będzie zakaz ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

W tej więc sytuacji odczytując właściwie intencje Trybunału Konstytucyjnego, który nie znalazł konstytucyjnego uzasadnienia dla członków ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego - omawiany projekt przewiduje zakończenie faktycznej wieloznaczności zapisów ustawy i rezygnację z ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego mieszkań na rzecz pełnego prawa własności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu (...)

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

W niedawnej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź, co z niej wynika.  stawka, podatek od towarów i usług, VAT, opodatkowanie (...)

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

W niedawnej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Sprawdź, co z niej wynika.  stawka, podatek od towarów i usług, VAT, opodatkowanie (...)

Zasady amortyzacji budynków

Zasady amortyzacji budynków

  Na czym polegają zasady amortyzacji budynków Nieruchomości podlegające amortyzacji można podzielić na trzy kategorie: budynki budowle zasady amortyzacji budynków, amortyzacja, koszty, odpisy amortyzacyjny, umożenie środków trwałych, budynki

Zasady amortyzacji budynków

Zasady amortyzacji budynków

  Na czym polegają zasady amortyzacji budynków Nieruchomości podlegające amortyzacji można podzielić na trzy kategorie: budynki budowle zasady amortyzacji budynków, amortyzacja, koszty, odpisy amortyzacyjny, umożenie środków trwałych, budynki

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie często dokonywały zbędnych i zbyt drogich remontów i napraw za pomocą firm nie (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie często dokonywały zbędnych i zbyt drogich remontów i napraw za pomocą firm nie (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia (...)

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Co do zasady (doznającej wyjątku w przypadku własnościowego prawa do lokalu) posiadanie takiego prawa związane jest z przynależnością do spółdzielni (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia (...)

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Co do zasady (doznającej wyjątku w przypadku własnościowego prawa do lokalu) posiadanie takiego prawa związane jest z przynależnością do spółdzielni (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Kiedy odpłatne zbycie nieruchomości jest opodatkowane? Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego or odpłatne zbycie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Darowizna mieszkania

Darowizna mieszkania

W marcu 2006 roku ja i mój mąż otrzymaliśmy od rodziców mieszkanie 69m2 w formie darowizny. Wysokość tej darowizny w akcie notarialnym wynosi 200.000 PLN. W styczniu 2006 wzięliśmy kredyt 650.000PLN na zakup segmentu, który jest budowany przez dewelopera. W listopadzie 2006 sprzedajemy darowane (...)

Mieszkanie w spółdzielni w upadłości

Mieszkanie w spółdzielni w upadłości

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której prowadzone jest postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Zamierzam jednak w niedalekiej przyszłości przekształcić je w odrębną własność. Czy upadłość spółdzielni w jakiś sposób (...)

Ochrona lokatorów w spółdzielni

Ochrona lokatorów w spółdzielni

Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów w relacji z organami spółdzielni mieszkaniowej? W jakim zakresie można stosować przepisy tej ustawy do mieszkań spółdzielczych (...)

Wykorzystanie środków z funduszu remontowego

Wykorzystanie środków z funduszu remontowego

Jesteśmy członkami spółdzielni mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali położonych w jednym z budynków. Od 1997 roku wpłacamy na fundusz remontowy kwoty o znaczącej wysokości. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nasze wpłaty wpływają na (...)

Koszty wyodrębnienia lokalu

Koszty wyodrębnienia lokalu

Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali położonych w jednym z budynków. Spółdzielnia ma ustawowy obowiązek (art. 1714 ust. 1 ww. ustawy), na pisemne żądanie członka, zawrzeć z nim umowę o przeniesienie własności lokalu, (...)