Projekt ustawy o działalności lombardowej

11.4.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt ustawy o działalności lombardowej trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Celem projektu jest wzmocnienie poziomu ochrony klientów lombardów. Konsultacje potrwają do 6 maja 2022 r. 

Porady prawne

Bezpieczeństwo konsumenta

Konsument uzyska ochronę poprzez wprowadzenie transparentnych przepisów dotyczących elementów umowy pożyczki lombardowej, w tym szczególnie określenia jej kosztów, a także wskazania szacunkowej wartości przedmiotu zastawu lombardowego jeszcze przed zawarciem kontraktu.

W celu określenia w sposób jasny i przejrzysty kosztów umowy pożyczki lombardowej zostanie wprowadzona definicja całkowitego kosztu umowy pożyczki lombardowej. To wszystkie koszty, które konsument jest obowiązany ponieść w związku z umową pożyczki lombardowej.

Wprowadzone zostaną też przepisy określające maksymalne koszty pozaodsetkowe, również w przypadku wcześniejszej spłaty świadczenia pieniężnego. Wtedy całkowity jej koszt ulegnie obniżeniu o kwotę równą kosztom za okres, o który skrócono czas jej obowiązywania.

Propozycja obejmuje też regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Projekt zawiera propozycje zobowiązujące też przedsiębiorcę do przekazania podstawowych informacji dotyczących zawieranej umowy na trwałym nośniku, na etapie przedkontraktowym.

Konsultacje publiczne projektu 

Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o działalności lombardowej potrwają do 6 maja br. 

Przejdź do projektu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne