Świadczenie „Emerytura+” już w Sejmie

W tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkową emeryturę w wysokości 1100 zł brutto. Wsparcie będzie wypłacane automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości otrzymywanych świadczeń. Dodatkowa emerytura trafi do prawie 7 mln emerytów oraz ponad 2,5 mln rencistów.

Po co projekt ustawy o świadczeniu „Emerytura+”?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Teraz jest on już w Sejmie.

Porady prawne
 

Zapewnienie w 2019 r. dodatkowego wsparcia emerytom i rencistom w formie wypłaty świadczenia pieniężnego jest celem przygotowanej ustawy. Jest to spełnienie obietnicy o dodatkowej pomocy w postaci trzynastej emerytury dla każdego świadczeniobiorcy, zapowiedzianej na Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się 23 lutego 2019 r. To jedna z propozycji wchodzących do Nowej piątki PiS.

Wprawdzie w ostatnich latach w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalnych wprowadzono wiele rozwiązań, to jednak pomoc taka nadal uznawana jest za niewystarczającą. Stąd w 2019 r. rząd – mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego emerytom i rencistom, ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych świadczeniobiorców – zaproponował przyznanie im jednorazowego świadczenia pieniężnego.

– "Emeryci i renciści mogą spać spokojnie. Plan wprowadzenia jednorazowych dodatków pieniężnych dla emerytów i rencistów w 2019 r. jest realizowany zgodnie z przyjętą mapą drogową" – mówiła podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim minister Elżbieta Rafalska.

– "Z ogromną radością mogę przekazać tę informację, że Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący „Emerytury+”" – poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. – "Dzisiaj chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać emerytom pewne dodatkowe środki – minimalną emeryturę, dla każdego w tym samym wymiarze" – powiedział premier.

Jak zapewniła podczas konferencji prasowej minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, projekt ustawy ma być procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Jednorazowe świadczenie pieniężne

„Emerytura+” to jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, czyli 1100 zł brutto. Co ważne, pieniądze będą wypłacane „z urzędu”, a nie na wniosek.

Świadczenie to będzie przysługiwało osobom uprawnionym do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników oraz służb mundurowych, a także do emerytur pomostowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających (roboczo nazywanych Mama plus) oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Jak poinformowała minister Elżbieta Rafalska, ze świadczenia skorzystają ci, którzy są w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy, którzy są w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, służby mundurowe, inwalidzi i renciści wojenni oraz osoby pobierające kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, czy renty socjalne.

Jak wspomniano, świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1100 zł brutto (od 1 marca 2019 r. tyle wynosi najniższa emerytura). Będzie wypłacane z urzędu w wysokości ok. 888,25 zł netto (czyli zostanie od niego odliczony podatek dochodowy od osób fizycznych i składka na ubezpieczenie zdrowotne).

Kwota świadczenia nie będzie wliczana do dochodu m.in. przy ubieganiu się o ulgę rehabilitacyjną, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek z pomocy społecznej, alimenty czy świadczenie wychowawcze (500+). Świadczenie to nie będzie także wliczane do przychodu przy ubieganiu się o rentę socjalną. Będzie ono wolne od potrąceń i egzekucji.

– Chcemy w ramach możliwości, na które państwo stać, przekazać emerytom dodatkowe środki, dla każdego w tym samym wymiarze – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szefowa resortu rodziny zapowiedziała, że z tego „jednorazowego dodatku w wysokości minimalnej emerytury 1100 zł, a netto – na rękę 888,25 zł, skorzysta liczna grupa uprawnionych emerytów i rencistów niezależnie od tego, jakie otrzymuje świadczenie i otrzymają to świadczenie również te osoby, które otrzymują niewielkie emerytury”. Uprawnionych do „Emerytury+” będzie 9 mln 800 tys. osób.

Jednorazowe świadczenie pieniężne trafi więc szacunkowo do ponad 9,8 mln świadczeniobiorców, w tym do ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów (w tym do 282 tys. rencistów socjalnych). Na ten cel w 2019 r. trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa ponad 10,8 mld zł. Wypłata tego świadczenia zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS i Funduszu Pracy oraz środków będących w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych.

– "Koszt sfinansowania tych dodatkowych emerytur to 10 mld 800 mln zł – zaznaczyła minister. Terminy wypłat dodatkowego świadczenia będą tożsame z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc, a pieniądze mogą trafić do części osób już pod koniec kwietnia. – W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia. Ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są wypłacane kwartalnie, to na początku lipca" – tłumaczyła minister Elżbieta Rafalska.

Jak podkreślił premier, obecny rok jest pierwszym od 30 lat potrójnym działaniem na rzecz emerytów. – Chodzi o kwotową waloryzację emerytur, świadczenie Emerytura+ oraz obniżony PIT – wyjaśnił szef rządu. – Zależy nam na poprawie losu emerytów – dodał.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika