22.10.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Tarcza prawna czeka na podpis Prezydenta

Cel tzw. tarczy prawnej

Tarcza prawna ma zmniejszyć obciążenia regulacyjne niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia biznesu.

- "Na rozwiązaniach, jakie proponujemy w Tarczy skorzystają wszyscy - obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna. Chcemy, aby procedury administracyjne były załatwiane jeszcze szybciej i jeszcze sprawniej. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań oszczędzimy czas i zmniejszymy koszty związane z załatwianiem spraw. To wpłynie na lepszą współpracę na linii obywatele-administracja" - mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na etapie projektu.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tzw. „tarcza prawna”, przewiduje zmianę ponad 40 ustaw.

Porady prawne

Ustawa jest realizacją dwóch mierników Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

- "W otoczeniu prawnym nadal istnieją nadmierne wymagania i obciążenia administracyjne, które negatywnie wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa. Chcemy eliminować bariery administracyjne i prawne albo modyfikować je tak, aby były one przystępne dla ich obywateli. Jest to bardzo istotne w momencie trudności gospodarczych wynikających m.in. z sytuacji geopolitycznej. Wprowadzenie „tarczy prawnej” przyczyni się do sprostania wyzwaniom związanym z odpornością i konkurencyjnością polskiej gospodarki" – podkreślał minister Waldemar Buda.

Wiceminister Olga Semeniuk na etapie projektu zaznaczyła, że projekt zawiera rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na rynek pracy. Rozwój przedsiębiorczości w wyniku ograniczenia obciążeń administracyjnych powinien przełożyć się na wzrost zatrudnienia, ale także zachęcić poszczególne grupy branżowe do nabywania dodatkowych uprawnień w związku z wprowadzanymi ułatwieniami.

- "Reforma otoczenia prawnego przejawiająca się w zmniejszeniu obowiązków, elektronizacji procedur oraz w innych uproszczeniach będzie wspierała rozwój społeczny i gospodarczy" – dodała wiceminister Olga Semeniuk.

Najważniejsze nowe rozwiązania

Ustawa zakłada:

 • wykorzystanie postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej, nadania uprawnień przewodnika górskiego i udzielenia prawa do wydawania świadectw dokumentujących potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
 • ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów i nakazu dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w innym terminie
 • elektronizację procedur, w tym:
  • prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wyłącznie w postaci elektronicznej,
  • możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków,
  • wprowadzenie pełnej elektronizacji metod  składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców
  • możliwości składania m.in. wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów oraz ich obsługi przez uczelnię za pomocą uczelnianego systemu obsługi studentów.
 • inne usprawnienia procedur, w tym ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosku w postępowaniu o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

Podpis Prezydenta To już pewne – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników w związku z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. – "To bardzo dobra wiadomość, jestem przekonana, (...)

Tarcza prawna z podpisem Prezydenta

Tarcza prawna z podpisem Prezydenta

Prostsze formularze urzędowe, składanie wniosków online, szybsze wydawanie decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych czy korzystanie z uproszczonego postępowania lub milczącego trybu załatwienia sprawy - to tylko niektóre z ułatwień, jakie daje tarcza prawna. ##baner## Cel (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Będzie darmowa przedsądowa pomoc prawna

Będzie darmowa przedsądowa pomoc prawna

Już tylko krok od darmowej pomocy prawnej. Pomysł resortu sprawiedliwości przeszedł już przez Sejm. Teraz czeka tylko na senatorów, a potem podpis prezydenta. Za darmo po poradę będzie można się do prawników udać najprawdopodobniej od 1 stycznia przyszłego roku. - Na terenie całego kraju (...)

Wadliwą pralkę czy lodówkę wymienimy na nową

Wadliwą pralkę czy lodówkę wymienimy na nową

Kupiłeś wadliwą pralkę, lodówkę czy też inny sprzęt AGD? Oddajesz go kilkakrotnie do naprawy, ale ciągle się psuje? Wkrótce wystarczy, że sprzęt ulegnie usterce drugi raz, a sprzedawca będzie musiał wymienić go na nowy. Nowe produkty nie są trwałe Nierzadko zdarza się, (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. (...)

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Przełomowa reforma Kodeksu karnego

Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP - "To zasadnicza zmiana polityki karnej wobec najgroźniejszych przestępców. I dobra wiadomość dla zwykłych, uczciwych ludzi, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Przepisy wymierzone są w najgroźniejszych bandytów – morderców, (...)

Ustawa o pracy zdalnej

Ustawa o pracy zdalnej

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Parlament zakończył prace nad ustawą wprowadzającą pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Przepisy regulują także kwestie związane z kontrolą trzeźwości pracowników. – "W ten sposób odpowiadamy na nowe trendy na rynku pracy, a także (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Polska ratyfikowała traktat lizboński

Polska ratyfikowała traktat lizboński

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w sobotę traktat z Lizbony. Aby dokument zaczął obowiązywać od przyszłego roku musi się pod nim znaleźć jeszcze jeden podpis - czeskiego prezydenta Vaclava Klausa. Ostatni etap ratyfikacji traktatu lizbońskiego w Polsce został zakończony. Prezydent (...)

Trzynasta emerytura zagwarantowana

Trzynasta emerytura zagwarantowana

Trzynasta emerytura czeka na podpis Prezydenta Sejm w czwartkowym głosowaniu odrzucił poprawki Senatu do ustawy o trzynastych emeryturach. Oznacza to, że ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. – "Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów to bardzo oczekiwane (...)

Jakie zmiany przewidziano w Prawie telekomunikacyjnym?

Jakie zmiany przewidziano w Prawie telekomunikacyjnym?

Czemu ma służyć proponowany projekt ustawy? 29 grudnia 2005 r. Sejm RP przyjął ostatecznie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z poprawkami wprowadzonymi przez Senat. Teraz czeka on na podpis Prezydenta. Podstawowym (...)

W jaki sposób zawrzeć układ w postępowaniu upadłościowym? Niezbędne elementy - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

W jaki sposób zawrzeć układ w postępowaniu upadłościowym? Niezbędne elementy - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Zawarcie układu w toku postępowania upadłościowego może nastąpić jedynie po dopuszczeniu takiej możliwości przez sędziego – komisarza. Sędzia komisarz po wyrażeniu swej zgody na zawarcie układu, zobowiązany jest zwołać zgromadzenie wierzycieli i wezwać na nie upadłego, syndyka (...)

Będą się wielkie zwolnienia urzędników

Będą się wielkie zwolnienia urzędników

Od 1 lutego 2011 roku w urzędach wojewódzkich, skarbowych i ministerstwach rozpoczną się zwolnienia. Obecny stan zatrudnienia ma być zmniejszony o co najmniej 10 proc. – informuje Gazeta Prawna. O tym, ilu urzędników straci pracę w konkretnej placówce zdecyduje m. in. (...)

Urzędnik odda 12 pensji za błędną decyzję

Urzędnik odda 12 pensji za błędną decyzję

Pracownik fiskusa, który wyda decyzję rażąco szkodliwą dla podatnika, zapłaci mu odszkodowanie z własnej kieszeni. Maksymalnie będzie to równowartość 12 pensji urzędnika – pisze Gazeta Prawna. Zmianę ma wprowadzić ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy (...)

Podpis Prezydenta dla uwłaszczenia

Podpis Prezydenta dla uwłaszczenia

Na podpis prezydenta RP czeka ustawa, która w zamyśle posłów miała uwłaszczyć użytkowników wieczystych, a uzyskała w końcu kształt skutkujący najprawdopodobniej naruszeniem Konstytucji RP. Najpierw Sejm uchwalił prawo przekształcające użytkowanie wieczyste w prawo własności, następnie (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż uwolnimy od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skróci się (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM PRAWNE

Płatny drugi kierunek studiów - protestujmy !

Płatny drugi kierunek studiów - protestujmy ! 18 marca Sejm przyjął nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym. Najważniejsze zmiany, które od przyszłego roku czekają studentów i nauczycieli (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

procedura oddłużenia, jak to wyglada?

procedura oddłużenia, jak to wyglada? Mam takie pytanie dotyczące oddłużania. Jak wygląda procedura taka procedura oddłużenia? Sąd orzeka o oddłużeniu na wniosek upadłego. Umorzenie następuje (...)

procedura zaprzeczenia ojcostwa

procedura zaprzeczenia ojcostwa Witam, Mam problem dotyczący ojcostwa. Niedawno się ożeniłem, okazało się, że moja dziewczyna jest w ciąży i nalegała na ślub. Pobraliśmy się, ale ciągle (...)

Procedura w sprawie zachowku

Procedura w sprawie zachowku Moje pytanie dotyczy sprawy spadkowej po moich dziadkach. Ja jestem jedyna zyjaca zstepna. Moja babcia napisala testament przed smiercia przepisujac swoja czesc majatku na (...)

Ustanie obowiązku alimentacyjnego - procedura

Ustanie obowiązku alimentacyjnego - procedura Pełnoletni syn mieszka w Szwecji od kilku lat, wyjechał z matką - ciąży na mnie obowiązek alimentacyjny. Wiem że ukończył szkołę średnią, potem (...)

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy? Witam serdecznie Mój były mąż notorycznie uchyla się od płacenia alimentów na naszych dwóch synów. Sąd przyznał mi alimenty w kwocie 2 x 800 (...)

alimenty z Wielkiej Brytanii

alimenty z Wielkiej Brytanii witam.mam do was pytanie.ojciec mojego syna zlamal zasady ugody sadowej zawartej 2 lata temu.zawiesilam wowczas czynnosci prawne zwiazane z wyegzekwowaniem alimentow.TATUS (...)

"Rozwód w Kościele"

"Rozwód w Kościele" A tak naprawdę to stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim.....jeżeli macie pytania, chętnie wam odpowiem piszcie chmagda@go2.pl chcialam zapytac jak wyglada (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

procedura oddłużenia, jak to wyglada?

procedura oddłużenia, jak to wyglada? Mam takie pytanie dotyczące oddłużania. Jak wygląda procedura taka procedura oddłużenia? Sąd orzeka o oddłużeniu na wniosek upadłego. Umorzenie następuje (...)

procedura zaprzeczenia ojcostwa

procedura zaprzeczenia ojcostwa Witam, Mam problem dotyczący ojcostwa. Niedawno się ożeniłem, okazało się, że moja dziewczyna jest w ciąży i nalegała na ślub. Pobraliśmy się, ale ciągle (...)

Procedura w sprawie zachowku

Procedura w sprawie zachowku Moje pytanie dotyczy sprawy spadkowej po moich dziadkach. Ja jestem jedyna zyjaca zstepna. Moja babcia napisala testament przed smiercia przepisujac swoja czesc majatku na (...)

Ustanie obowiązku alimentacyjnego - procedura

Ustanie obowiązku alimentacyjnego - procedura Pełnoletni syn mieszka w Szwecji od kilku lat, wyjechał z matką - ciąży na mnie obowiązek alimentacyjny. Wiem że ukończył szkołę średnią, potem (...)

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy?

Jak wyegzekwować zaległe alimenty z zagranicy? Witam serdecznie Mój były mąż notorycznie uchyla się od płacenia alimentów na naszych dwóch synów. Sąd przyznał mi alimenty w kwocie 2 x 800 (...)

alimenty z Wielkiej Brytanii

alimenty z Wielkiej Brytanii witam.mam do was pytanie.ojciec mojego syna zlamal zasady ugody sadowej zawartej 2 lata temu.zawiesilam wowczas czynnosci prawne zwiazane z wyegzekwowaniem alimentow.TATUS (...)

"Rozwód w Kościele"

"Rozwód w Kościele" A tak naprawdę to stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim.....jeżeli macie pytania, chętnie wam odpowiem piszcie chmagda@go2.pl chcialam zapytac jak wyglada (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

procedura zmiany nazwiska - prawo administracyjne

procedura zmiany nazwiska - prawo administracyjne Jeżeli danej osobie nazwisko przysparza problemy, bo jest albo dziwne albo wulgarne lub śmieszne, to ma takie prawo aby je zmienić. Gdzie się z czymś (...)

procedura uniewaznienia testamentu, pokolei jak?

procedura uniewaznienia testamentu, pokolei jak? w skrocie to zostalem nieslusznie wydziedziczony, podpada to pod ten paragraf wprowadzenia w blad spadkodawcy i na to bym mial silne dowody oczywiscie (...)

jaka procedura ?proszę o pomoc

jaka procedura ?proszę o pomoc Zmarł brat mego nieżyjącego ojca. Czy warunkiem wnioskowania o stwierdzenie nabycia spadku po wujku jest wcześniejsze nabycie spadku po ojcu? Czy tez wystarczy może (...)

Porady prawne