Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Pod koniec 2021 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który stał się kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mającej zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Żeby skorzystać z dodatku osłonowego, należy złożyć wniosek o jego wypłatę w urzędzie gminy albo urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wsparcie w ramach dodatku osłonowego obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel zabezpieczyliśmy kwotę ponad 4 mld zł.

Porady prawne

I tura wniosków o dodatek osłonowy

Zaledwie po trzech miesiącach funkcjonowania dodatku osłonowego widzimy, jak dużą popularnością się on cieszy. Tylko w pierwszej turze polskie rodziny złożyły wnioski na kwotę ponad 1 mld zł. Zgodnie z danymi przekazanymi przez wojewodów, o największe wsparcie zawnioskowali mieszkańcy województwa wielkopolskiego – 124 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: lubelskie – 107 mln zł, śląskie – 96,5 mln zł, mazowieckie – 96 mln zł, łódzkie – 79 mln zł, kujawsko-pomorskie – 71 mln zł, podkarpackie – 70,6 mln zł, małopolskie – 66,6 mln zł, pomorskie – 62,8 mln zł, świętokrzyskie – 59,7 mln zł, zachodniopomorskie – 57,6 mln zł, warmińsko-mazurskie – 57,5 mln zł, dolnośląskie – 50,8 mln zł, podlaskie – 42,8 mln zł, lubuskie – 24,4 mln zł oraz opolskie – 22,6 mln zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można było składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas ich wypłata jest realizowana w dwóch ratach do końca marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie nadal mogą to zrobić do 31 października. W tym przypadku wypłata całego dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Lista kontaktowa do gmin i urzędów miast

Poniżej znajduję się lista z nadesłanymi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska kontaktami do urzędów gmin, urzędów miast oraz ośrodków pomocy społecznej przyjmujących wnioski o dodatek osłonowy.

Lista jednostek dodatek osłonowy

Wysokość wsparcia w ramach dodatku osłonowego

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych.

  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek je przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

*Aby ubiegać się o wyższy dodatek, niezbędnym warunkiem jest złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu/mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (tzw. CEEB).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika