Opłaty abonamentowe RTV w 2020 r.

Poznaj wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV obowiązujące w 2020 roku.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2020 roku

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV w 2020 roku będzie taka sama jak w 2019 r.:

Porady prawne

2020 rok

 
radiofonicznego telewizyjnego lub
telewizyjnego i radiofonicznego
za jeden miesiąc
 
7,00 zł 22,70 zł
za dwa miesiące
 
13,60 zł 44,05 zł
za trzy miesiące
 
20,15 zł 65,35 zł
za sześć miesięcy
 
39,90 zł 129,40 zł
za rok
 
75,60 zł 245,15 zł

Jak opłacać opłatę abonamentową?

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek Poczty 26. lub 27. dnia jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne