Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kiedy musisz powołać służbę BHP?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, to ma obowiązek utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca może jednak samemu wykonywać zadania służby bhp, w sytuacji gdy posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, oraz jeżeli:

 1. zatrudnia do 10 pracowników albo
 2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Możliwe jest także powierzenie tych zadań specjalistom spoza zakładu pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy żaden z pracowników nie posiada odpowiednich kompetencji do wykonywania zadań służby bhp.

Gdyby w zakładzie pracy zostały stwierdzone jakieś zagrożenia zawodowe w związku z charakterem pracy i wykonywanych czynności przez pracowników, to inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp przez pracodawcę (zatrudniającego nawet mniejszą liczbę pracowników, czyli mniej niż 100) albo nakazać zwiększenie liczby pracowników tej służby.
Państwowy inspektor pracy czyni to w drodze decyzji administracyjnej.

Kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem zawodowym?

Samo pojęcie zagrożenia zawodowego jest bardzo szerokie, co pozostawia inspektorowi pracy dużą swobodę w decydowaniu o nałożeniu na pracodawcę obowiązku utworzenia służby bhp.
Na pewno uzasadniona będzie taka decyzja inspektora pracy wydana wobec pracodawcy prowadzącego taką działalność, która wiąże się z występowaniem zwiększonego poziomu czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia pracowników. Konieczne jest jednak, aby inspektor pracy wcześniej skonsultował taką decyzję z inspektorem sanitarnym. Naruszenie tego wymogu powoduje wadliwość decyzji.

Jaki jest zakres działań służby bhp?

Do zadań służby bhp należą między innymi:

 • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz zasad bhp nie tylko w zakładzie pracy, ale w każdym miejscu wykonywania pracy,
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach,
 • dokonywanie analiz, sprawozdań,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub uciążliwe warunki,
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Czy służba bhp posiada jakieś uprawnienia władcze wobec zakładu pracy?

Owszem, służba bhp jest uprawniona także do:

 • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób.


Pamiętaj, że:

 • Powierzenie pracownikowi zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy może nastąpić w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy, w drodze umowy zmieniającej treść stosunku pracy lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego,
 • Pracownik służby bhp, pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp oraz specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby,
 • Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp,
 • Brak jest sankcji za niedopełnienie obowiązku powołania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak państwowy inspektor pracy jest uprawniony w wypadku stwierdzenia naruszenia przez pracodawcę przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy do nakazania pracodawcy usunięcia stwierdzonego naruszenia w ustalonym w nakazie terminie,
 • Nakaz państwowego inspektora pracy jest decyzją administracyjną i podlega wykonaniu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, a środkiem egzekucyjnym stosowanym w celu wykonania czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić za zobowiązanego inna osoba, jest grzywna w celu przymuszenia. Grzywna może być nakładana kilkakrotnie.

<>

 

Komentarze: Kiedy musisz powołać służbę BHP?

 • rysiyk 2013-06-14 16:07:32

  Re: Kiedy musisz powołać służbę BHP?

  "Chcecie Bajki oto bajka. Żyła sobie Pchła Szachrajka itd:" Ja pracuje nie od dziś.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 0
 • 6
 • 7
 • 0
 • 7
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Marta

  ocena usługi:

  Wszystkie moje wątpliwości zostały wyjaśnione w bardzo jasny sposób , krótki czas oczekiwania , doskonały kontakt, polecam.
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Wszystko jest ok
 • barbara

  ocena usługi:

 • Sylwia

  ocena usługi:

  Polecam. Uczciwi i rzetelni
 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Jadwiga

  ocena usługi:

  dziękuję za opinię fachową i przejrzystą - Jadwiga
 • beata

  ocena usługi:

 • Ilona

  ocena usługi:

  Bardzo pomocna porada.Polecam!
 • Bartosz

  ocena usługi:

  Dziękuję za opinię. Jest ona zrozumiała dla laika i co najważniejsze pomocna.
 • Mariola

  ocena usługi:

  Usługa bardzo profesjonalna ,która bardzo mi pomogła
 • Grzegorz

  ocena usługi:

  Szybka, wyczerpująca, profesjonalna. Cóż więcej dodać, jak tylko - POLECAM.
 • Anna

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalna obsługa.
 • Kasia

  ocena usługi:

 • Lidia

  ocena usługi:

  dziękuję za przystępną cenowo i zrozumiałą dla laika opinię
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane