Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Wniosek o becikowe 2013.

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Z rokiem 2013 zmianie ulegną zasady przyznawania becikowego a także jego suma. Pojawią się nie obowiązujące do tej progi progi dochodowe w wysokości 1922zł w przeliczeniu na głowę w rodzinie. Do wniosku o becikowe w 2013 roku trzeba będzie dołączyć dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; oświadczenie stwierdzające, że na to dziecko nie było jeszcze pobierane becikowe; kserokopię dowodu osobistego; zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu ciężarnej pod opieką lekarską. W wypadku dzieci urodzonych jeszcze w obecnym 2012 roku ale równo z dniem 31 grudnia należy traktować kwestie becikowego zgodnie nie ze złożeniem podania o becikowe ale z dniem urodzenia dziecka.

  Odpowiedz Cytuj
 • Na pewno jest tak że jak dziecko się rodzi pod koniec miesiąca to liczy się cały miesiąc? Tutaj chyba jednak obowiązuje naliczanie dzienne, czyli 3 złote z groszami za dzień.
  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

 • Naliczanie dzienne? ?Pierwsze słyszę - kwota becikowego ma stałą wysokość jeśli o to Pani chodzi (1000 zł). No chyba, że nie zrozumialem Pani wypowiedzi.

  Odpowiedz Cytuj
 • Obecnie to nie 1000 ale 1200złotych. A killa27 zapewne napisała o uldze an dziecko, bo tam sa kwoty dzienne w okolicach 3 złotych.
  Odpowiedz Cytuj

Najnowsze tematy

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Prawo do otrzymania "becikowego"

  Czy matce, która dopiero 23 października tego roku osiągnie pełnoletność przysługuje tzw. "becikowe"? W ustawie nie ma wymogu pełnoletniości, mówi się tylko o matce. W opisanej sytuacji chodzi o pannę z dzieckiem. Czy zalegalizowanie związku z ojcem dziecka uprawni ją do poboru becikowego?

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych w ten sposób pożyczek, ile może wynieść całkowity koszt udzielonych pożyczek ?

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Skarbnik urzędu na początku 2013 r. przeliczyła z lat 2010 - 2011 kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wyszło jej, że ta kwota powinna być mniejsza niż faktycznie przekazana na ZFŚS i wykorzystana przez pracowników w latach 2010 - 2011. W związku z powyższym Skarbnik urzędu w odpisie na ZFŚS na rok 2013 chce dokonać (lub prawdopodobnie już dokonała) korekty o tą kwotę czyli pomniejszyć przeznaczone w budżecie środki na ZFŚS. Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czy jest zgodne z prawem zmniejszenie w 2013 r. ZFŚS o kwotę różnicy z lat poprzednich?

 • Kiedy upływa termin na zadawanie pytań w przetargu?

  Proszę o pomoc w rozwikłaniu kwestii sposobu wyliczenia terminu na zadawanie pytań w przetargu nieograniczonym pow. kwot unijnych na które zamawiający będzie miał obowiązek odpowiedzieć. Zasady zwracania się przez wykonawców z wnioskami o wyjaśnienie treści siwz zostały określone w art. 38 ustawy Pzp. Zgodnie z tymi zasadami Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Art. 38 ust. 1 ustawy Pzp określając termin na składanie wniosków jako połowa wyznaczonego terminu składania ofert nakazuje odwołanie się do przepisów ustawy Pzp, które regulują kwestię wyznaczenia przez zamawiającego terminu składania ofert. Proszę o odpowiedź w jaki dzień upływa połowa wyznaczonego terminu składania pytań w następującym stanie faktycznym: 21.10.2013 przesłanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji 19.11.2013 termin składania ofert. Jest to postępowanie pow kwot unijnych, w związku z ogłoszeniem wstępnego ogłoszenia informacyjnego można było wyznaczyć minimalny termin składania ofert 22 dni, mimo to zdecydowaliśmy się go nieznacznie wydłużyć. W związku z tym ponawiam pytanie jak wylicza się termin składania zapytań, które dni wlicza się do wyliczenia tego terminu i na jaki dzień przypada połowa wyznaczonego terminu składania ofert, a co za tym idzie zadawania pytań w przedstawionym przykładzie.

 • Wydanie paszportu dla dziecka a kolejna zgodą ojca

  W 2003 r. wyrobiłam córeczce paszport (miała wówczas 3 m-ce), na który mąż wyraził zgodę poprzez konsulat w Londynie. Kilkakrotnie podróżowałam do Londynu na ten paszport, który ważny jest do 2013 r. Teraz córeczka ma 5 lat i bardzo się zmieniła, chciałam więc aktualizować paszport, aby mieć pewność, że nie zostanę zatrzymana na lotnisku. W biurze paszportowym okazało się, że potrzebuję ponownej zgodę męża (mąż cały czas mieszka w Londynie). Z tą sprawa udał się mąż do konsulatu, gdzie uzyskał odpowiedz, że pozwolenie na paszport dla dziecka zostało wydane i że skoro paszport jest ważny do 2013 r., to muszą wydać mi nowy paszport dla dziecka na podstawie wcześniejszego zezwolenia, które powinno znajdować się w aktach w biurze paszportowym. Co mam zrobić z tym faktem? Bilety mamy już kupione, paszport córeczki ważny do 2013 r. Gdzie leży prawda i co mam zrobić w tej sytuacji? Czy konsulat jest w błędzie, czy też polscy urzędnicy nie znają prawa i obowiązków do końca?

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane