Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Będą nowe możliwości odkładania na emeryturę?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Będzie nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny?

Dzięki planom Komisji Europejskiej dotyczącym stworzenia nowej klasy produktów zabezpieczenia emerytalnego europejscy konsumenci będą wkrótce korzystać z szerszego wyboru możliwości oszczędzania na swoje emerytury. 

Propozycja Komisji zapewni dostawcom produktów emerytalnych narzędzia do oferowania prostego i nowatorskiego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). Ten nowy rodzaj dobrowolnej emerytury indywidualnej ma dać oszczędzającym szerszy wybór, gdy odkładają pieniądze na czas emerytury i zapewnić bardziej konkurencyjne produkty.  

PEPP będą miały takie same standardowe cechy bez względu na to, w którym państwie UE są sprzedawane, a oferować je mogą różni dostawcy, np. firmy ubezpieczeniowe, banki, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, firmy inwestycyjne oraz podmioty zarządzające aktywami. Będą stanowić uzupełnienie obecnych państwowych, pracowniczych lub krajowych emerytur indywidualnych, ale nie zastąpią ani nie zharmonizują krajowych systemów emerytur indywidualnych. 

Komisja zaleciła również, aby państwa członkowskie zapewniły jednakowe traktowanie pod względem podatkowym tego produktu i podobnych produktów krajowych w celu zagwarantowania udanego początku funkcjonowania PEPP. Wreszcie nowe produkty wspomogą też opracowany przez Komisję plan działania na rzecz tworzenia unijnych rynków kapitałowych, ponieważ umożliwią przeznaczenie większych oszczędności na długoterminowe inwestycje w ramach UE. 

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: "Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny jest ważnym krokiem w kierunku dokończenia budowy unii rynków kapitałowych. Posiada on ogromny potencjał, ponieważ daje oszczędzającym w całej UE większy wybór przy odkładaniu pieniędzy na emeryturę. Będzie stymulował konkurencję, umożliwiając dostawcom oferowanie tego produktu poza ich rynkami krajowymi. Będzie spełniał funkcję znaku jakości i jestem pewien, że PEPP będzie się również przyczyniał do wspierania długoterminowych inwestycji na rynkach kapitałowych". 

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, stwierdził: "Dzisiejsza propozycja jest kolejnym przykładem korzyści, jakie można osiągnąć dzięki realizacji opracowanego przez Komisję planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych oraz wdrożeniu jednolitego rynku kapitałowego w UE. Ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne zwiększą konkurencję wśród dostawców produktów emerytalnych, dając konsumentom większe możliwości lokowania swoich oszczędności. Pełna realizacja unii rynków kapitałowych jest również istotnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że obecny wniosek spowoduje również lokowanie oszczędności w długoterminowe inwestycje, a przez to wspomoże realizację celów planu inwestycyjnego w zakresie modernizacji infrastruktury, stymulowania wzrostu i wspierania tworzenia miejsc pracy". 

Podstawowe korzyści

Europejski rynek emerytur indywidualnych jest rozdrobniony i niejednolity. Oferty skupiają się w kilku państwach członkowskich, natomiast w niektórych państwach prawie nie występują. Takie zróżnicowanie podaży wiąże się z różnorodnością przepisów na poziomie UE i na poziomie krajowym, która to różnorodność utrudnia rozwój dużego i konkurencyjnego rynku emerytur indywidualnych na szczeblu UE. PEPP umożliwią konsumentom dobrowolne uzupełnianie oszczędności emerytalnych, a jednocześnie zapewnią im solidną ochronę:

 • osoby gromadzące oszczędności w PEPP będą miały większy wybór w ramach szerokiego zakresu dostawców PEPP i będą czerpać korzyści wynikające z większej konkurencji;
 • korzyści przyniosą konsumentom rygorystyczne wymogi w zakresie informacji i zasady dystrybucji również w internecie. Dostawcy będą musieli posiadać zezwolenie na udostępnianie produktów PEPP wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);
 • PEPP zapewnią osobom oszczędzającym wysoki poziom ochrony konsumentów za pomocą prostej standardowej opcji inwestycyjnej;
 • osoby oszczędzające będą miały prawo do zmiany dostawców co pięć lat – zarówno w swoim kraju, jak i za granicą – przy ograniczonych kosztach;
 • PEPP będzie można przenosić pomiędzy państwami członkowskimi, a więc osoby oszczędzające będą mogły nadal lokować oszczędności w swoim PEPP przy przeprowadzce do innego państwa członkowskiego.

 

Ramy prawne będące przedmiotem omawianego wniosku Komisji stworzą możliwości aktywnego działania na rynku emerytur indywidualnych dla szerokiej grupy dostawców:

 • będą oni mogli przygotowywać PEPP dla wielu państw członkowskich, aby bardziej skutecznie gromadzić aktywa i osiągać korzyści skali;
 • dostawcy PEPP uzyskają dostęp do konsumentów w całej UE za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji;
 • dostawcy PEPP i osoby oszczędzające będą mogli skorzystać z różnych opcji dotyczących płatności na koniec okresu ważności produktu;
 • dostawcy PEPP będą korzystać z paszportu UE w celu ułatwienia transgranicznej dystrybucji. 

Wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia w sprawie PEPP towarzyszy zalecenie Komisji w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Komisja zachęca państwa członkowskie do zapewnienia jednakowego traktowania PEPP i podobnych produktów krajowych, nawet jeżeli PEPP nie odpowiada w pełni krajowym kryteriom w zakresie ulg podatkowych. Oczekuje się również, że państwa członkowskie będą się dzielić najlepszymi praktykami w zakresie opodatkowania obecnych indywidualnych produktów emerytalnych, co powinno sprzyjać konwergencji systemów podatkowych. 

Co dalej z projektem Komisji?

PEPP jest jednym z najważniejszych środków zapowiedzianych w zeszłym miesiącu w przeglądzie śródokresowym unii rynków kapitałowych – projektu Komisji zmierzającego do stworzenia jednolitego rynku kapitałowego w UE. PEPP wspierają realizację celu dotyczącego unii rynków kapitałowych polegającego na stworzeniu właściwych warunków dla uwolnienia środków finansowych, aby mogły one przechodzić od osób oszczędzających w Europie do europejskich przedsiębiorstw. 

Obecnie jedynie 27% Europejczyków w wieku 25–59 lat ma produkt emerytalny. PEPP przyczynią się do uwolnienia ogromnego potencjału i stymulowania inwestycji w naszą gospodarkę. 

Zgłoszony właśnie wniosek dotyczący rozporządzenia opiera się na prawie 600 odpowiedziach udzielonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących emerytur indywidualnych przeprowadzonych przez Komisję w październiku 2016 r. Wielu respondentów stwierdziło, że obecna podaż indywidualnych produktów emerytalnych w UE jest niewystarczająca. Wzięto również pod uwagę dwa sprawozdania EIOPA z 2014 r. i 2016 r. oraz zewnętrzne opracowanie sporządzone przez podwykonawcę. 

Wniosek dotyczący PEPP będzie przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Po przyjęciu rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 20 dni od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 • Podziel się:

 

Komentarze: Będą nowe możliwości odkładania na emeryturę?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane