Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Brak możliwości spłaty zobowiązań jest najczęstszą przyczyną zlicytowania nieruchomości dłużnika. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Jakie są inne powody licytacji nieruchomości?

Dłużnicy

Licytacja komornicza nieruchomości jest jednym ze sposobów zaspokojenia należności wierzyciela stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Najczęściej przyczyną zlicytowania nieruchomości w trakcie postępowania egzekucyjnego jest fakt, iż właściciel mieszkania popadł w długi i nie uregulował swoich zobowiązań. W wielu przypadkach zadłużenie jest powodem niespłacania w terminie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Zadłużenie może jednak powstać z wielu innych źródeł, jak np. bankructwo przedsiębiorcy, niezapłacony weksel czy odszkodowanie.

Porady prawne

Współwłaściciele

Jednak nie tylko nieruchomości dłużników trafiają na licytacje komornicze. Może się zdarzyć tak, że licytowana nieruchomość będzie należała do kilku współwłaścicieli. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest bowiem sprzedaż w trybie przepisów o egzekucji z nieruchomości i podział uzyskanej sumy pomiędzy dotychczasowych współwłaścicieli. Sytuacja taka należy raczej do rzadkości. Sprzedaż egzekucyjna przez sąd jest często ostatecznością i ma miejsce, gdy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia co do sposobu podziału w inny sposób. Brak porozumienia może zachodzić przy okazji wyroków rozwodowych, gdy mieszkanie należało do obojga małżonków. Z uwagi na wzajemne pretensje i konflikty może zdarzyć się tak, że rozwodnicy nie będą w stanie ustalić, jak podzielić się mieszkanie. W takiej sytuacji sąd może orzec o sprzedaży mieszkania na licytacji i podziale sumy pomiędzy byłych małżonków.

Uciążliwi sąsiedzi

Jeszcze innym powodem zlicytowania nieruchomości może być niewłaściwe zachowanie właściciela mieszkania wykraczające poza porządek domowy wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.) jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Podsumowanie

Do sprzedaży mieszkania w trybie licytacji komorniczej najczęściej dochodzi w przypadku, gdy jego właściciel popadł w długi. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Sprzedaż mieszkania w trybie egzekucyjnym jest także rozwiązaniem, zwykle ostatecznym, dla współwłaścicieli, którzy wprawdzie chcą znieść współwłasność, ale nie są w stanie dojść do porozumienia jak to zrobić. Sprzedaż w trybie egzekucyjnym jest także sposobem na wykluczenie ze wspólnoty mieszkaniowej sąsiada, który swoim niewłaściwym zachowaniem uprzykrza życie sąsiadom. Przed przystąpieniem do licytacji warto zapoznać się z przyczynami wszczęcia egzekucji. Takie informacje mogą być cenne przy podjęciu decyzji o zakupie.


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika