Pozostałe

Zasiłki

Pozostałe

Jakie zwolnienia lekarskie nie będą honorowane?

Jakie druki są podstawą ustalania prawa do zasiłków?

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, są zaświadczenia lekarskie, wystawiane na odpowiednim druku (ZUS ZLA). 

Na jakich zasadach mogą być wystawiane zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy?

Druki ZUS ZLA są drukami ścisłego zarachowania. Wydaje je ZUS wyłącznie tym lekarzom, którzy wystąpili o wydanie im upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Występując o wydanie upoważnienia lekarz zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy chorobowej.

ZUS prowadzi komputerowy rejestr lekarzy, którym wydał upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, oraz rejestr zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, wydanych przez lekarzy.

Czy zwolnienia lekarskie wystawiane na zwykłych blankietach będą honorowane?

Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby). Na tym stanowisku twardo stoi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z powyższym informacje o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA), nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS. Ma to szczególne znaczenie w konekście ostatnich strajków lekarzy w całej Polsce.

Informacje wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA) o niezdolności do pracy, nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS.

Mogą być natomiast podstawą do ewentualnego dochodzenia przez ubezpieczonych stosownego odszkodowania od lekarzy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń chorobowych regulują przepisy: ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego  i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS oraz przepisy Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 267, ze zm.);,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego  i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz. U. 1999 r., Nr 65, poz.741, ze zm.);
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.; art. 92)

Oprac. na podst.: http://www.mps.gov.pl/

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.4.2017

  Od połowy 2018 roku zwolnienia tylko elektronicznie

  Senat przyjął bez poprawek zmiany ułatwiające wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Od połowy 2018 r. zastąpią one całkowicie zwolnienia na drukach papierowych. Jakich zaświadczeń (...)

 • 13.2.2018

  E-zwolnienia już w lipcu

  Z dniem 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, (...)

 • 6.11.2012

  Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

  Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik opiekował się osobiście członkiem swojej rodziny, ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Natomiast, aby zrekompensować (...)

 • 14.8.2018

  Nowe funkcjonalności na PUE ZUS w związku z e-ZLA

  Od 14 sierpnia 2018 r. zostaje udostępniona nowa wersja portalu PUE, która wprowadzi zmiany optymalizacyjne dla płatników składek w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi (e-ZLA).

 • 28.6.2018

  Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

  Dopiero od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Nowelizacja zmienia termin wejścia w życie obowiązującej jego formy - e-ZLA.