Archiwum

Czy pobierane świadczenie emerytalne ma wpływ na wysokość emerytury i w jakim stopniu?

Czy pobierane świadczenie emerytalne ma wpływ na wysokość emerytury i w jakim stopniu?

Czy pobierane świadczenie emerytalne ma wpływ na wysokość emerytury i w jakim stopniu?

Zasiłek dla absolwenta

Zasiłek dla absolwenta

Jeżeli syn skończył studia inżynierskie i zarejestrował się w Rejonowym Urzędzie Pracy, to czy należy mu się zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres? Czy należy mu się zasiłek, jeżeli w (...)

Zaginione świadectwa pracy

Zaginione świadectwa pracy

Mój zakład pracy został zlikwidowany i nie mogę uzyskać świadectwa pracy o wysokościach zarobków w celu ponownego wyliczenia emerytury. Czy angaż w którym podane są zarobki wystarczy dla ZUS (...)

Prawo do zasiłku wychowaczego

Prawo do zasiłku wychowaczego

Jestem na urlopie wychowaczym, skorzystalam z możliwości i z mężem przebywamy poza granicami Polski, mój mąż nie pracuje. Jesteśmy czasowo u rodziny męża. Staram się o przyznanie zasiłku wychowawczego. (...)

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. (...)

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Moja żona wraz ze swoją siostrą prowadzą od 01.01.1993 r. spółkę cywilną, a ja jestem od 3 lat emerytem. Spółka od trzech lat nie przynosi dochodu, są wysokie składki na ZUS, późniejsze przejście (...)

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych

Czy pracując na umowę zlecenie przysługuje kuroniówka ? Pracuje od 11 maja 2001 roku w jednej firmie, z tym że od lutego 2002 mam odciąganą składkę ZUS w pełnym wymiarze. Wcześniej byłem zatrudniony (...)

Wymiar zasiłku macierzyńskiego

Wymiar zasiłku macierzyńskiego

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop macierzyński osobie zatrudnionej na stanowisku naukowym w jednostce badawczo-rozwojowej. Stałymi skladnikami wynagrodzenia jest płaca zasadnicza i dodatek za wysługę (...)

Odprawa a ZUS

Odprawa a ZUS

Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

Emerytura dla nauczyciela

Emerytura dla nauczyciela

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Karty Nauczyciela aby nabyć prawo do emerytury trzeba przepracować łącznie 30 lat w tym minimum 20 lat jako nauczyciel. Z wyliczeń wynika, że w 01.07.2006 r. (...)

Rolnik podejmujący działalność gospodarczą

Rolnik podejmujący działalność gospodarczą

Czy będąc ubezpieczonym w KRUS (jestem rolnikiem) mogę podjąć dodatkową działalność gospodarczą i jakie rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne muszę wtedy opłacać?

Praca a świadczenia emerytalne

Praca a świadczenia emerytalne

Pracownik otrzymujący świadczenie emerytalne uzyskuje pracę na czas określony i zawiesza świadczenie. Czy po skończeniu pracy na czas określony i zgłoszeniu do Urzędu Pracy tego faktu, otrzymuje (...)

Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać informacje o przynależności (...)

Przedawnienie składek ZUS

Przedawnienie składek ZUS

Czy zobowiązania wobec ZUS ulegają przedawnieniu? Jeżeli tak to w jaklim okresie? Chodzi o zaległosci z tytułu składek.

Umowa zlecenia - składki ubezpieczeniowe

Umowa zlecenia - składki ubezpieczeniowe

W jakiej wysokości powinnam odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, od umów zlecenia jesli praca wykonana została w grudniu 2002 a wypłata nastąpi w styczniu 2003 - na starych, (...)

Wsparcie finansowe z Urzędu Pracy

Wsparcie finansowe z Urzędu Pracy

Jeżeli ktoś jest się od paru lat bezrobotny i chce się usamodzielnić, odbywając jakiś kurs, to czy urząd pracy może, czy musi ten kurs dofinansować w części czy w całości? Przecież później (...)

Zasiłek dla bezrobotnych a wypowiedzenie umowy

Zasiłek dla bezrobotnych a wypowiedzenie umowy

Czy jeśli wypowiem umowę o pracę za wypowiedzeniem, będę miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub po jakim okresie?

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne ?

Renta socjalna

Renta socjalna

Jestem osobą niepełnosprawną, która to niepełnosprawność powstała przed 26 rokiem życia w trakcie kontynuowania nauki na studiach wyższych. Z tego tytułu pobieram rentę socjalną. Czy należy (...)

Zasady waloryzacji emerytur

Zasady waloryzacji emerytur

Jakie są zasady waloryzacji rent i emerytur? Czyżby w ostatnim roku zostały tak drastycznie zmienione na niekorzyść świadczeniobiorców? Czy nie obowiązuje zasada, że waloryzacja powinna być na (...)

Grunty oddane Skarbowi Państwa  w zamian za rentę

Grunty oddane Skarbowi Państwa w zamian za rentę

Jakie przepisy regulują zwrot siedliska (gospodarstwa rolnego) oddanego swego czasu za rentę?

Warunki uzyskania zasiłku przedemerytalnego

Warunki uzyskania zasiłku przedemerytalnego

Jakie trzeba spełnić przesłanki, żeby móc liczyć na zasiłek przedemerytalny?

Składki ZUS dla przedsiębiorcy

Składki ZUS dla przedsiębiorcy

Czy jako osoba po raz pierwszy otwierająca działalność gospodarczą mam prawo do ulg i zwolnien z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i czy są w ogóle jakieś ulgi?

Wysokość zasiłku wychowawczego

Wysokość zasiłku wychowawczego

Czy urlop wychowawczy jest urlopem płatnym? Jeśli tak to w jakich okolicznościach?

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Prawo do zasiłku macierzyńskiego

Czy jako pracodawca mogę zatrudnić kobietę w 5-tym miesiącu ciąży, a jeżeli tak, to czy ta osoba będzie uzyskiwała wszystkie należne świadczenia z tytułu ubezpieczenia (zasiłek chorobowy-macierzyński).

Dochody a zawieszenie prawa do renty

Dochody a zawieszenie prawa do renty

Jestem rencistą i mam możliwość podjęcia pracy. Ile mogę dorobić do renty, a przy jakich zarobkach ZUS zawiesi mi rentę?

Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Kiedy można przejść z renty wypadkowej pod ziemią na emeryturę górniczą?

Umowa zlecenia a składki

Umowa zlecenia a składki

Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Dodatkowo (z innym pracodawcą) chcę podjąć pracę na umowę zlecenie. Czy z umowy zlecenia również będą pobierane (oprócz podatku dochodowego) jakieś potrącenia (...)

Kontrola pobierania zasiłku chorobowego

Kontrola pobierania zasiłku chorobowego

Jestem na zwolnieniu lekarskim /dział. gospodarcza/ podczas kontroli ZUS nie było mnie w domu. Czy ZUS ma prawo nie wypłacić zasiłku chorobowego.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Płatność blik

Dzisiaj 21:7:38 przez: Hortex520

Płatność blik

Dzisiaj 21:7:13 przez: Hortex520

wspólnota majątkowa

Wczoraj 13:20:2 przez: mardo82