Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Pytanie:

Kiedy można przejść z renty wypadkowej pod ziemią na emeryturę górniczą?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warunki przejścia na emeryturę górniczą zostały szczegółowo określone w ustawie o emeryturach i rentach z Ubezpieczenia społecznego. Ubiegający się o tego rodzaju świadczenia zostali podzieleni na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Osoby te mogą starać się o przyznanie emerytury górniczej po spełnieniu łącznie następujących warunków: ukończone 55 lat życia oraz okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej (np. w kopalni węgla pod ziemią). Dla tej kategorii ubezpieczonych pracodawca przewiduje zaliczenie do okresu pracy górniczej między innymi okres pobierania renty chorobowej (nie wypadkowej) po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia z innego tytułu. Druga grupa to urodzeni po 31 grudniu 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. Nabywają oni prawo do emerytury górniczej po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, a ponadto gdy: nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego, spełnili warunki do uzyskania emerytury określone wyżej do dnia 31 grudnia 2006 r., nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Jeżeli ubezpieczony nie zawarł umowy o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., uważa się, że ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego. Ponadto prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat. Do okresów pracy górniczej, w tym przypadku, zalicza się także:

 • okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne
 • inne niż wyżej wymienione okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy w wymiarze do 35 dni w roku kalendarzowym, bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury uwzględnia się również, w wymiarze do 5 lat, okres urlopu górniczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (9)

piotr

18.1.2018 9:3:2

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Pracowałem w kopalni 7 lat Uległem wypadkowi w 1995 r obecnie jestem na rencie wypadkowej obecnie mam 50 lat.Kiedy moge pszejsci na emeryture.

Jurek

27.11.2017 7:54:2

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Witam ! od 1994 do 2000 pracowałem na kopalni/3 tys dniowek 1.8/ uległem wypadkowi jestem na rencie z ogolnego stanu zdrowia po dwóch operacjach kregosłupa, czy mam szanse na emeryture gorniczą i ewentualnie jakie warunki musze spelnic mam obecnie 52 lata

ADAMSKI ZYGMUNT

7.11.2017 11:26:34

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

WITAM OD 1987 do 1990 roku pracowałem w kopalni na dole jako górnik .w 1990 roku uległem wypadkowi i straciłem stopę.od tego czasu jestem na rencie.Kiedy będę mógł przejść na emeryture?

darek

27.3.2017 22:13:43

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

pracowałem na kopalni 19 lat obecnie jestem 7 lat na rencie był to wybuch metanu mam 75% trwałego uszczerbku na zdrowiu otrzymuję rentę z zusu i wyrównawczą z kopalni mam 53 lata w jakim wieku będę mógł przejść na emeryturę i czy jest to realne proszę o odpowiedz e-mail z poważaniem darek

donald

31.10.2015 19:51:37

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Na kopalni pracowałem 20 lat i jeden miesiąc ,obecnie jestem 15 lat na rencie ze względu na chorobę zawodową,pobieram rentę wyrównawczą mam 60 lat.Kiedy mogę przejść na emeryturę i czy wlicza się do emerytury renta wyrównawcz?

Przejście na emer

26.10.2013 10:35:57

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Witam pracowałem na ścianie jako górnik gdzie miałem przepracowane 16 lat przysypało mnie,byłem na rencie wypadkowej przez 12lat obecnie pracuje 2 lata jako elektryk w kopalni kiedy mogę przejść na emeryturę górniczą obecnie mam 50 lat

Kazimierz

16.1.2013 19:16:9

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

po 12 latach pracy na dole, mialem wypadek w drodze z pracy do domu i bylem na rencie 10 lat, i wrocilem do kopalni po rencie,pracuje 4 lata teraz mam 53lata ile jeszcze muszę pracowac na dole

Roland

5.1.2013 23:30:38

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Witam Chciałem zapytac ze te przepisy sa jeszcze wazne ?

Leszek

5.11.2009 10:8:31

Re: Przejście na emeryturę górniczą po rencie

Pracowalem w kopalni ponad 10-lat.Uleglem wypadkowi po ktorym mialem operacje na kregoslup.Obecnie pobieram rente wyrownawcza z kopalni w wysokosci-520-zl iz Z.U.S-u w kwocie 970-zl.W jakiej wysokosci bedzie moja emerytura i w jakim terminie t.z n.-od jakiego roku bo obecnie mam 55-lat.Bardzo prosze o dpowiedz.Z powazaniem Leszek.

Pokaż wszystkie komentarze (9)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Od kiedy przejdziemy wcześniej na emeryturę?

  Od 1 października 2017 r. na emeryturę będą mogły przechodzić kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni, którzy osiągnęli 65 lat. 

 • Renta socjalna w górę

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. (...)

 • Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • Jak długo pobieramy emerytury?

  Polacy żyją coraz dłużej, co oznacza, że coraz dłużej pobierają emerytury.

 • Czym jest OFE i jak funkcjonował dotychczas

  OFE czyli Otwarte Fundusze Emerytalne tworzą tzw. II filar emerytalny w Polsce. Wraz z wejściem w życie reformy systemu emerytalnego powołującego OFE (od początku 1999 roku) każda osoba, która (...)

NA SKÓTY