Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu więcej podmiotów uzyska dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. Na rozpatrzenie czekają już kolejne projekty - przyśpieszą wpisy hipoteczne i sprawią, by obywatele nie ponosili nadmiernych kosztów.

Na podstawie znowelizowanych przepisów możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych uzyska Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. Ułatwi to postępowania w sprawach skarbowych. Taki dostęp przyspieszy załatwianie spraw, pozwoli na ograniczenie kosztów korespondencji z sądami lub starostwami powiatowymi, pozwoli na efektywne dochodzenie należności.

Do listy instytucji uprawnionych do korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych zostanie też dodana Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Taką możliwość ma już Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja zrównuje więc w uprawnieniach KRUS z ZUS-em, co ma znaczenie m.in. dla dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników. 

Porady prawne

Mniejsze koszty kredytu mieszkaniowego

Ministerstwo podjęło też prace nad zmianą przepisów, by zapobiegać sytuacji, gdy bank w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej obciąża kredytobiorcę dodatkowymi i bezzwrotnymi kosztami.

Opłaty te mają charakter nadzwyczajnego „ubezpieczenia” ryzyka kredytowego. W praktyce niemal w każdym przypadku wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem. A więc zakładane przez banki ryzyko nie istnieje. Skoro ryzyka uzasadniającego dodatkowe koszty nie ma, nadzwyczajna opłata powinna być swoistą kaucją. Projekt przewiduje, że będzie ona kredytobiorcy zwrócona lub zaliczona na poczet spłaty kredytu mieszkaniowego - bez składania specjalnych wniosków.

Proponowane rozwiązanie nie będzie działać wstecz. Ma dotyczyć umów zawartych po wejściu w życie nowych przepisów.

Szybszy wpis do księgi wieczystej

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania, które skrócą oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Będzie to możliwe m.in. dzięki powierzeniu notariuszom takich wpisów jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki. To rozwiązanie pozwoli na szybsze załatwienie sprawy, a sądy odciąży od nadmiaru postępowań.

Nowe rozwiązania będą dobrowolne. Każdy zainteresowany albo - jak dotychczas - za pośrednictwem notariusza złoży do sądu wniosek o wpis do księgi wieczystej, albo - korzystając z nowej możliwości – wystąpi do notariusza, aby ten dokonał wpisu. Wpis sporządzony przez notariusza będzie tożsamy w skutkach z wpisem dokonanym przez referendarza sądowego.

Projekt zmian w prawie bankowym rozwiązujący problem dodatkowych opłat pobieranych przez banki od kredytobiorców oraz projekt dotyczący notariuszy zostały wpisane do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika