Obowiązek zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej. Obowiązek dotyczy m.in. spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara pieniężna.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Porady prawne

Podmioty zobowiazane

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR zobowiązane są: 

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. proste spółki akcyjne;
 6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych;
 7. trusty, o których mowa w art. 58 pkt 6 ustawy;
 8. spółki partnerskie;
 9. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 10. spółki europejskie;
 11. spółdzielnie;
 12. spółdzielnie europejskie;
 13. stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS;
 14. fundacje.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

W przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek wpisanych do KRS po 10 listopada 2022 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu tych spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 14 dni od ich zmiany.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i stosownych terminach, a także funkcjonowaniu CRBR są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika