Pozostałe

Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC będzie ratyfikowana

Czego dotyczy ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.?

Istotą przyjętej przez Sejm w dniu 15 września 2017 r. ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.

Czego dotyczy umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC?

Podczas szóstego szczytu pomiędzy Unią Europejską (UE) a państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC – Latin America and the Caribbean), który odbył się w Madrycie w 2010 r., szefowie państw i rządów podjęli decyzję o ustanowieniu Fundacji UE-LAC, która stawia sobie jako cel:

 1. przyczynianie się do umocnienia procesu partnerstwa UE-CELAC (EU and the EU Member States and the Community of Latin American and Caribbean States), przewidującego uczestnictwo i wkład społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów społecznych;
 2. zachęcanie do dalszego wzajemnego poznawania się i zrozumienia między regionami;
 3. prowadzenie działania na rzecz zwiększenia wzajemnej widoczności regionów, a także samego partnerstwa;
 4. promowanie i koordynowanie działań wspierających stosunki między obydwoma regionami, zorientowane na osiągnięcie wyników i skoncentrowane na realizacji priorytetów ustalanych na szczytach UE-CELAC;
 5. propagowanie dyskusji na temat wspólnych strategii mających na celu realizację ww. priorytetów poprzez stymulowanie badań i analiz;
 6. wspieranie owocnej wymiany doświadczeń i nowych możliwości nawiązywania kontaktów między społeczeństwem obywatelskim a innymi zainteresowanymi stronami zajmującymi się lub potencjalnie zainteresowanymi stosunkami między obydwoma regionami.

W efekcie spotkania ministrów spraw zagranicznych w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r. umowę o ustanowieniu Międzynarodowej Fundacji UE-LAC podpisały 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej (również Polska), Unia Europejska i 24 państwa CELAC.

Dla państw Unii Europejskiej, w tym dla Polski, Międzynarodowa Fundacja UE-LAC to instrument eksponowania roli partnerstwa Unii Europejskiej i państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz zwiększania jego znaczenia.

Nadanie Fundacji UE-LAC statusu organizacji międzynarodowej posiadającej osobowość prawną na mocy prawa międzynarodowego publicznego przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa UE-CELAC i wspierania dialogu politycznego w najważniejszych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, również strony polskiej. Fundacja UE-LAC, o statusie organizacji międzynarodowej, jest postrzegana jako narzędzie polityki zagranicznej Unii Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej wobec regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zyskają instrument, dzięki któremu będą mogły efektywniej koordynować swoje działania względem państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

W Umowie uregulowano szczegółowo, w 30 artykułach, zasady organizacji i funkcjonowania Fundacji.

Postanowienia Umowy, ze względu na jej zamierzony cel i treść, są objęte zakresem art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 209 ust. 2 i art. 212 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Umowy, wejdzie ona w życie trzydzieści dni po złożeniu u depozytariusza dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia przez osiem Stron z każdego regionu, w tym przez Republikę Federalną Niemiec oraz Unię Europejską.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 8 listopada br.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Przyjazny pokój przesłuchań dzieci - standardy, cele.

  Przyjazny dziecku pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w charakterze świadka będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo.

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Wznowienie postępowania podatkowego

  Podobnie jak w przypadku stwierdzenia nieważności, wznowienie postępowania jest jedną z nadzwyczajnych procedur, która umożliwia wzruszenie decyzji ostatecznej.

 • Umowy międzynarodowe utracą moc...

  nowelizację ustawy o umowach międzynarodowych, która wprowadza do ustawy pojęcie „utraty mocy obowiązującej umowy międzynarodowej”. Pozwoli to na właściwe informowanie o wygaśnięciu (...)

 • Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

  Umowa zrzeczenia się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej.

NA SKÓTY