Wniosek o 500+ do końca października

Wsparciem programu „Rodzina 500 plus” do końca sierpnia br. objętych zostało prawie 4 mln dzieci. Trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres. Jeżeli złożymy go w październiku to mamy gwarancję otrzymania 500+ na cały okres świadczeniowy.

Wnioski o świadczenie 500+ muszą być przekazane do rozpatrzenia Marszałkowi Województwa wtedy, gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Wniosek o 500+ do końca października

1 października ruszył nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków o 500+ zaczęło się już dwa miesiące temu. Cały czas można dołączyć do programu, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października.

Prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina 500 plus” jest ustalane na dany okres świadczeniowy. Obecny trwa od 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.

Ostatnia szansa na wyrównanie

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Co z późniejszymi wnioskami?

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Gmina może szybciej

Wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie 500+ można złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo przesłać go pocztą. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz  obywatel.gov.pl. W tym miejscu sprawdzisz, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych wyżej kanałów on-line.

500+ w liczbach

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w sierpniu 2017 roku objęto już niemal 4 mln dzieci do 18 lat. Od początku 2017 roku do rodzin trafiło ponad 15,9 mld złotych. W całej Polsce programem "Rodzina 500+" jest objętych prawie 57,3 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Od początku trwania programu do rodzin trafiło ponad 33,2 mld zł, w tym w ramach świadczenia wychowawczego 32,8 mld zł, a w ramach 500+ w pieczy zastępczej – 402 mln zł.

Potrzebujesz więcej informacji?

Porady prawne

We wszystkich województwach od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”. Wykaz numerów telefonów w urzędach wojewódzkich znajduje się poniżej:

 

Lp.

Województwo

Numer infolinii

1.

Dolnośląskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 16.00

Numer kontaktowy: 71 340 64 58

2.

Kujawsko-Pomorskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy:  800 500 112

3.

Lubelskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  9.00 - 14.00

Numer kontaktowy:  817 424 240

4.

Lubuskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  9.00 - 14.00

Numer kontaktowy: (95) 711 55 00

5.

Łódzkie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy:  572 504 674

6.

Małopolskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy: (12) 392 12 80

7.

Mazowieckie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy: (22) 695 71 22

8.

Opolskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy:  (77) 45 24 500

9.

Podkarpackie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy: 800 100 990

10

Podlaskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach : pon.  8.00 - 16.00

                          wt. - pt. 7.30 – 15.30

Numer kontaktowy: (85) 743 93 70

11.

Pomorskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy dla gmin: (58) 307 75 78

Numer kontaktowy dla powiatów: (58) 307 75 28

12.

Śląskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  7.30 - 15.30

Numer kontaktowy: (32) 207 78 44

13.

Świętokrzyskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  7.30 - 15.30

Numer kontaktowy: (41) 342 14 15

14.

Warmińsko-Mazurskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  7.30 - 15.30

Numery kontaktowe: (89) 523 23 12,

(55) 237 25 84

15.

Wielkopolskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  10.00 - 14.00

Numer kontaktowy: (61) 854 12 49

16.

Zachodniopomorskie

Infolinia działa od poniedziałku do piątku
w godzinach  8.00 - 15.00

Numer kontaktowy: (91) 430 30 30

 

Rodzina 500 plus: kiedy koordynacja świadczeń?

Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Jeżeli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce.

Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

To mechanizm, który określa zasady wypłaty śwwiadczeń dla rodzin i zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie. Funkcjonuje już od dnia wejścia Polski do UE, to jest od ponad 11 lat.

Świadczenie wychowawcze („500+”) wchodzi w zakres klasycznej definicji świadczeń rodzinnych, koordynowanych w ramach Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii.

Kto takie przypadki wyjaśnia?

W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałkowie Województw poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), będące jednostkami im bezpośrednio podległymi. W Polsce funkcjonuje 16 ośrodków, po jednym w każdym województwie.

Kiedy rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie Marszałków Województw w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy.

A jeżeli ktoś pobiera podwójne świadczenie?

W przypadku pobierania świadczenia rodzinnego za granicą i otrzymywania świadczenia wychowawczego w Polsce trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze, wraz z odsetkami w Polsce lub za granicą.

Jaka jest kolejność wypłacania świadczeń?

W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności - z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i w ostatniej - na podstawie miejsca zamieszkania. Państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych - po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie, natomiast drugie państwo wypłaca dodatek dyferencyjny.

Co to jest dodatek dyferencyjny?

Jest to kwota wynosząca różnicę między wysokością świadczeń, w przypadku, gdy ich wysokość w drugim państwie przewyższa sumę świadczeń w pierwszym państwie – tak, aby osoba zainteresowana otrzymała najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z państw członkowskich - wyjaśnił resort rodziny.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika