Adwokat a wpis do ewidencji działalności

Pytanie:

"Adwokat posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu zamierza podjąć działalność gospodarczą - jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (własna kancelaria). Czy rozpoczynając działalność gospodarczą ma on obowiązek wpisania się do ewidencji działalności gospodarczej, czy może nie - z uwagi na inne przepisy, które regulują wykonywanie tego zawodu? "

Odpowiedź prawnika: Adwokat a wpis do ewidencji działalności

Formy prawne wykonywania zawodu adwokata określa Prawo o adwokaturze. Art. 4a tej ustawy stanowi, że adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej , a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej. Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. W sytuacji więc, gdy adwokat decyduje się rozpocząć wykonywanie swego zawodu w ramach kancelarii adwokackiej, winien on podjąć działania zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, tzn. uzyskać wpis w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwy organ ewidencyjny. Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego odstępstwa w tym zakresie dla zawodu adwokata.

 


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika