Adwokat z urzędu przy podziale majątku

Pytanie:

"Przy podziale majątku sąd zwolnił osobę składającą o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu, wyznaczając tego który prowadzi składającej pozew jej wszystkie sprawy (na podstawie nieprawdziwych danych). Adwokat ten sporządził wniosek, również na podstawie nieprawdziwych danych zawyżając kwotę do 57000zł gdy wartość na podstawie faktur wynosi 20000zł, co podnosi gażę adwokata z urzędu i naraża mnie na wyższe koszty. Osoba składająca wniosek nie chce pracować i ma dwoje dzieci. Czy rada postąpiła prawidłowo? Czy można się na radę adwokacką poskarżyć i gdzie? Czy adwokat piszący pozew na tak wysoką kwotę w ten sposób nie wyłudza pieniędzy od państwa? Czy jest możliwość zmiany tego adwokata który prowadzi wszystkie jej sprawy? Czy zwolnienie z kosztów przy podziale majątku jest zgodne z prawem?"

Odpowiedź prawnika: Adwokat z urzędu przy podziale majątku

Strona może wnosić o zwolnienie jej od kosztów sądowych w każdej sprawie sądowej, również w sprawie o podział majątku. Osobie zostanie przyznane zwolnienie, czy też zostanie przyznany pełnomocnik z urzędu, o ile spełnia warunki do otrzymania takiego zwolnienia. Kwestie, kridy może być przynzny adwokat z urzędu omawia artykuł: Kiedy możesz ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz adwokata z urzędu?

W sprawie cywilnej jaką jest sprawa o podział majątku sąd, który podejmuje decyzję o przyznaniu pełnomocnika stronie, zwraca się następnie do rady o wyznaczenie osoby, która będzie pełnomocnikiem strony. Odpowiednia rada wyznacza pełnomocnika z urzędu, przy czym możliwe jest wyznaczenie osoby, która prowadzi danej osobie inne sprawy. Okoliczność, że dana osoba prowadzi już inne sprawy nie jest okolicznością stanowiącą o niemożności prowadzenia sprawy z urzędu. Osoba ustanowiona pełnomocnikiem nie wyłudza pieniędzy od Państwa sporządzając wniosek na daną kwotę. O tym, czy pełnomocnik ten ma rację (a więc, o tym, czy strona reprezentowana przez niego wygra sprawę w całości) decydować będzie sąd, kierując się przepisami prawa, a także okolicznościami przedstawionymi przez obie strony. Przeciwnik procesowy osoby, której przyznano pełnomocnika z urzędu może wnosić o cofnięcie przyznanego w danej sprawie adwokata, jeżeli wskaże sądowi, że okoliczności, na których podstawie przyznano adwokata nie istniały lub przestały istnieć, W takiej sytuacji sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a osoba ta jest obowiązana uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego. W wypadku gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przestały istnieć, sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach. Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania świadomie nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę, niezależnie od jej obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika