e-prawnik.pl Porady prawne

Aneks zmieniający okres obowiązywania umowy

Pytanie:

W 1991 r. zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego z gminą. W 1994 r. został podpisany aneks do umowy z 1991 r., zmieniający jej paragraf (dokładnie - odwołujący się do paragrafu), określający okres jej obowiązywania jako bezterminowy - na okres 10 lat. W aneksie nie ma określonej daty, od której zapis ma obowiązywać. Interpretowaliśmy zaistniałą sytuację jako zmieniającą pierwotną umowę - w konsekwencji okres 10 letni mijał od czasu podpisania pierwotnej umowy. Czy w związku z faktem, iż w aneksie nastąpiło odwołanie do konkretnego paragrafu pierwotnej umowy najmu, można uznać, iż okres 10 lat biegnie od daty podpisania pierwotnej umowy, czy od okresu podpisania aneksu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Aneks zmieniający okres obowiązywania umowy

11.12.2007

Zmiana określonego postanowienia wiążącej strony umowy wywiera dla stron stosunku prawnego taki skutek, że wiąże je ono w nowej, zmienionej treści. Oczywiście, w przypadku zmiany umowy w okresie jej obowiązywania zmiana ta zacznie obowiązywać od dnia zaakceptowania jej przez strony, nie oznacza to wszakże, że czas trwania umowy wprowadzony tą zmianą należy liczyć od momentu "wejścia w życie" aneksu. Innymi słowy: aneks do umowy najmu, o którym mowa w pytaniu, zaczyna obowiązywać od momentu jego akceptacji przez strony. Od tego momentu umowa uzyskała nowe brzmienie w zakresie okresu jej obowiązywania, jednak nie sposób uznać, że od dnia aneksowania umowy została ona niejako zawarta na okres 10 lat ( a taki wniosek należałoby wyprowadzić, gdyby uznać, że okres ten winien być liczony od dnia podpisania aneksu). Wprost przeciwnie. Okres obowiązywania umowy należy liczyć od dnia związania się przez strony określonym stosunkiem prawnym, czyli od dnia zawarcia "pierwotnej" umowy najmu. Strony zmodyfikowały bowiem czas związania się węzłem prawnym, ograniczając go do 10 lat.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Odmowa podpisania aneksu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych

Dorota

7.3.2011 12:29:16

Odmowa podpisania aneksu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych

Dotyczy zamontowania Kominka w lokalu oraz zamontowania wanny w kuchni ,jeśli chodzi o kominek został on postawiony w 1999r mam pisemną zgodę od kominiarza. co do wanny to zaszła pomyłka nie jest zamontowana w kuchni ale w WC ,czy mogę się odwołać od sprawy? Proszę o rade


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ