Bonifikata a sprzedaż mieszkania

Pytanie:

W grudniu 2008 r. moja mama wykupiła mieszkanie komunalne od UM z bonifikatą około 80%. Mama jest zameldowana w mieszkaniu od 1984 r. i jest głównym najemcą. Czy istnieje prawna możliwość sprzedaży mieszkania przed upływem okresu 5 lat, bez konieczności zwrotu bonifikaty? Czytałem kiedyś, że była możliwość dokonania darowizny np. na córkę, po czym córka mogła sprzedać mieszkanie bez konieczności zwrotu bonifikaty.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku:

  1. zbycia na rzecz osoby bliskiej;
  2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
  3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
  4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
  5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Osoba bliska, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia zobowiązana do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zakaz ten został dodany ustawą nowelizującą w dniu 22 października 2007 r. (Dz.U. 2007 r. Nr 173, poz. 1218).

Jak więc wynika z powyższego, Pańska mama może zbyć nieruchomość na rzecz osoby bliskiej przed upływem ustawowego terminu (bez konieczności zwrotu bonifikaty), jednakże osoba bliska nie będzie mogła zbyć lub wykorzystać na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od pierwotnego nabycia (tj. od nabycia przez Pana matkę - do grudnia 2013 r.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY