e-prawnik.pl Porady prawne

Ceny mieszkań zakładowych

Pytanie:

Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 24) z późniejszymi zmianami ustalała zasady zbywania mieszkań zakładowych, w tym ceny. Czy w przypadku zbywania dotychczasowym najemcom mieszkań zakładowych może być stosowana cena wolnorynkowa, którą spółka mieszkaniowa uzasadnia zmianą ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstwa państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ceny mieszkań zakładowych

4.3.2008

Ostatnia nowelizacja ustawy, o której mowa w pytaniu miała miejsce w 2005 r. Nie wykluczono jednak uprawnień najemców do nabycia lokali mieszkalnych z bonifikatą. Zgodnie z przepisami tej ustawy w stosunku do mieszkań przeznaczonych przez zbywcę na sprzedaż, osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6. Prawo pierwszeństwa przysługuje również osobie bliskiej, która uzyskała prawo najmu w zamian za mieszkanie dotychczas zajmowane w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika zbywcy; uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego mieszkania. Zgodnie z art. 6 sprzedaży mieszkania dokonuje się po cenie ustalonej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami łącznie pomniejszonej o:

  • 6 % za każdy rok pracy osoby uprawnionej, 
  • 3% za każdy rok najmu tego mieszkania
    - przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania.

Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1 sierpnia 1990 r. oraz okresy pracy w przedsiębiorstwie państwowym lub jednostce organizacyjnej, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego. Jeśli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), cena nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ