e-prawnik.pl Porady prawne

Certyfikat Rezydencji

Pytanie:

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę posiadającą w Polsce wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy (niezamieszkałą w Polsce) zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji (poza Polską). W jakiej formie musi być dostarczony taki certyfikat, przez jakie instytucje musi być wydany i jakie musi zawierać informacje, żeby został prawnie zaakceptowany przez urzad skarbowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Certyfikat Rezydencji

4.4.2006

Obowiązek przedstawienia certyfikatu rezydencji przez nierezydenta polskiego wynika z przepisów art. 29 ust. 2, 30a ust. 2 oraz 30 b ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. nr 80, poz. 350 ze zm.). Wskazane przepisy nie określają jednak żadnej szczegółowej formy, ani formularza, na jakim ma zostać przedstawiony certyfikat rezydencji. Przepisy ustawy wymagają jedynie, aby zaświadczenie zostało wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. Należy więc przyjąć, że każde zaświadczenie wydane przez uprawniony organ zagranicznej administracji, które potwierdza, że dany podmiot jest rezydentem danego państwa, powinno być honorowane przez polskie urzędy skarbowe. Generalnie każde z państw posiada jednak, określane prawem, oficjalne formularze, na których wydawane są zaświadczenia potwierdzające rezydencję podatnika.

Zaznaczyć należy, że w przypadku, gdy nierezydent przedstawia polskim organom podatkowym certyfikat rezydencji, który zazwyczaj wydawany jest w języku obcym, to powinien do przedstawianego certyfikatu dołączyć jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Więcej na ten temat w artykułach:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ