Czy wspólnota może obciążać większymi kosztami właścicieli lokali użytkowych?

Pytanie:

Czy wspólnota może obciążać większymi kosztami właścicieli lokali użytkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Warto przytoczyć treść wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 marca 2008r., sygn. akt I C 1188/2007, LexPolonica nr 1919506: dodatkowe obciążenie właścicieli lokali użytkowych jest dopuszczalne jeśli rzeczywiste większe koszty ich eksploatacji jednocześnie zwiększają koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. To zaś oznacza, że podjęcie uchwały, o której stanowi art. 12 ust. 3 uwl, winno być poprzedzone stosowną analizą, z której wynikałoby, że dodatkowe obciążenie właścicieli lokali użytkowych jest uzasadnione sposobem korzystania z tych lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

bożena łęcka

6.5.2013 15:21:56

Re: Czy wspólnota może obciążać większymi kosztami właścicieli lokali użytkowych?

czy jako lokator mieszkania własnościowego należącego do wspólnoty mieszkaniowej mogę być obciążona kosztami zużycia wody za lokatorów ktorzy niepłacą lub zalegają z płatnościami


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY