Darowizna na rzecz dziecka a skarga paulianska

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą w Anglii. Mój pracodawca zbankrutował pozostawiając mnie z niezapłaconym VAT na dużą sumę. Wyzbyłem się majątku w Anglii. W Polsce posiadam mieszkanie. Chcę się zabezpieczyć, gdyby angielski urząd skarbowy chciał w przyszłości wyegzekwować swój dług. Chce darować aktem notarialnym dom memu 3 - miesięcznemu synowi. Wiem, że w przypadku zawarcia i wykonania umowy darowizny, przedmiot tej umowy staje się własnością obdarowanego. Darowizna dokonana na rzecz małoletniego dziecka ma ten skutek, że przedmiot darowizny staje się składnikiem majątku dziecka. Jak do tej sytuacji ma się skarga pauliańska? Czy można ją zastosować, gdy darowizna dotyczy małoletniego dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Darowizna dokonana na rzecz małoletniego jest dopuszczalna w świetle prawa, ponieważ zgodnie z art. 8 §1 KC każdy człowiek och chwili urodzenia ma zdolność prawną, czyli może być podmiotem praw i obowiązków. Prawo własności nieruchomości przechodzi na małoletnią, jak i na pełnoletnią osobę fizyczną w taki sam sposób. Kryterium wieku nie ma tutaj znaczenia. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy obdarowanym jest małoletni, zarząd nad jego majątkiem do momentu uzyskania pełnoletności sprawuje jego opiekun ustawowy.

Dla ważności czynności darowizny nieruchomości, konieczna jest forma aktu notarialnego (forma szczególna). Wskutek ważnie zawartej umowy darowizny rzeczy darowane (ruchome i nieruchome) stają się częścią majątku obdarowanego. Darowizna dokonana zgodnie z obowiązującym prawem będzie ważna, ale to nie chroni dłużnika ani obdarowanego przed roszczeniami wierzyciela z tytułu zastosowania skargi pauliańskiej . Czynność prawna dłużnika jest dokonywana z pokrzywdzeniem wierzyciela, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności (art. 527 §2 KC).Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, wierzyciel może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć (art. 527 §1 KC).

W takiej sytuacji dokonywanie zbycia wszelkiego majątku na rzecz swojego dziecka, można obiektywnie oceniać jako działanie ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tej sprawy, taki pogląd ma swoje uzasadnienie zarówno w orzecznictwie i praktyce prawniczej. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. (art. 527 §3 KC).

Fakt zbycia majątku (nieruchomego i ruchomego) na rzecz małoletniego dziecka nie jest brany pod uwagę przy rozpatrywaniu skargi pauliańskiej wniesionej przez wierzyciela. Jeśli mieszkanie byłoby darowane pełnoletniej osobie, to wniesienie skargi pauliańskiej  jest możliwe tak samo  jak w przypadku darowania tej nieruchomości małoletniemu (dziecku).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: