Darowizna od babci a taksa notarialna

Pytanie:

Na dniach żona będzie podpisywała akt notarialny darowizny mieszkania. Darczyńcą jest babcia. Jest to mieszkanie z założoną księgą wieczystą. Wycena sprzed 3 miesięcy opiewa na 60 tyś. Czy nowa ustawa pomniejszająca taksy notarialne o 50 % dotyczy również darowizny czy tylko zakupu mieszkania i co się z tym wiąże, jaka jest maksymalna stawka notarialna za w/w usługę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Taksa notarialna obniżona o połowę dotyczy m. in. aktu notarialnego dokumentującego: 

 1. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 2. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej (należy do niej m. in. babcia) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn, 
 3. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 4. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

50% liczone jest od maksymalnej stawka, która wynowi od wartości mieszkania:

 1. do 3 000 zł - 100 zł; 
 2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł; 
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł; 
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł; 
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł; 
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł; 
 7. powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

SYLWIA

14.2.2014 9:28:7

Re: Darowizna od babci a taksa notarialna

JAK MA SIĘ DOBRZE DZIAĆ W NASZYM PAŃSTWIE, SKORO LUDZIE NIEZNAJĄCY PRAWA CHCĄC ZASIĘGNĄĆ FACHOWEJ PORADY MUSZĄ ZA WSZYSTKO PŁACIĆ?! NIE WSZYSCY ZARABIAJĄ ŚREDNIĄ KRAJOWĄ I TO WŁAŚNIE CI NAJBIEDNIEJSI NAJCZĘŚCIEJ WPADAJĄ W PUŁAPKI, BO NIE STAĆ ICH NA POMOC ADWOKATA, PRAWNIKA ETC.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY