Definicja kwalifikacji rolniczych

Pytanie:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego stanowi, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe. Proszę o wyjaśnienie czy (użycie spójnika "lub") przepis ten oznacza, że osoba posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe nierolnicze jest uważana za osobę posiadającą wykształcenie rolnicze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, za osobę posiadającą kwalifikacje rolnicze uznaje osobę fizyczną z wykształceniem zasadniczym kierunkowym - tj. rolniczym oraz każdą osobę z wykształceniem średnim i wyższym. Oznacza to, że każde wykształcenie średnie i wyższe jest przesłanką do uznania, że dana osoba ma kwalifikacje rolnicze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

rajago

10.5.2010 11:25:47

Re: Definicja kwalifikacji rolniczych

czy osoba z wykształceniem średnim bez matury jest traktowana jako osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.8.2018

  Jak rzeczoznawcy majątkowi muszą doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe?

  Od 28 kwietnia 2018 r. obowiązują przepisy wykonawcze określające zasady stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Nowe rozporządzenie określa sposoby (...)

 • 27.4.2018

  Zmiany dotyczące nawożenia

  Rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 21.1.2005

  Okresy podlegania ubezpieczeniom dobrowolnym

  Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, niektóre osoby fizyczne mogą na swój wniosek zostać objęte dobrowonym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i chorobowym. Nie jest (...)

 • 21.1.2005

  Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu

  Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje podmiotu, które podlegają obowiązkowemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. (...)