e-prawnik.pl Porady prawne

Definicja pasa drogowego i drogi na gruncie ustawy o drogach publicznych

Pytanie:

Jaka jest definicja pasa drogowego i drogi na gruncie ustawy o drogach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Definicja pasa drogowego i drogi na gruncie ustawy o drogach publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o drogach publicznych pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

Potrzebujesz porady prawnej?