Dochodzenie należności z czynszu

Pytanie:

Jeden z członków Wspólnoty Mieszkaniowej (w sumie dziewięć lokali) będący także prezesem zarządu, na skutek odkupienia udziałów, dysponuje bezwzględną większością głosów. W jednym, z należących do niego lokali, mieszka nie płacący czynszu lokator. Czy ów właściciel może podjąć uchwałę w sprawie wystąpienia Wspólnoty do sądu w celu eksmisji dłużnika z jego lokalu, czy też powinien uczynić to jako właściciel mieszkania zajętego przez dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niepłacenie przez najemcę czynszu za wynajmowany lokal jest wyłącznie kwestią rozliczeń między najemcą a wynajmującym. Ta kwestia nie powinna w zasadzie dotyczyć Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeżeli najemca zalega z zapłatą należności na rzecz wynajmującego, wówczas z odpowiednim roszczeniem może wystąpić wyłącznie wynajmujący. Roszcenie takie jest wynikiem łączącej strony imowy najmu lokalu. Wspólnota Mieszkaniowa może być zainteresowana brakiem opłat za korzystanie z lokalu, w przypadku gdy na rzecz Wspólnoty nie są odprowadzane wymagane opłaty. Jeżeli zaległości w zapłacie należnych opłat są długotrwałe, wspólnota mieszkaniowa może żądać na drodze procesowej sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia roszczeń wspólnoty. Powyższe roszczenie przysługuje wspólnocie przeciwko właścicielowi lokalu a nie przeciwko najemcy tego lokalu. Opłaty za korzystanie z lokalu, w stosunkach ze Wspólnotą Mieszkańców obciążają właściciela lokalu, a nie jego najemcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: