e-prawnik.pl Porady prawne

Dochodzenie należności z czynszu

Pytanie:

Jeden z członków Wspólnoty Mieszkaniowej (w sumie dziewięć lokali) będący także prezesem zarządu, na skutek odkupienia udziałów, dysponuje bezwzględną większością głosów. W jednym, z należących do niego lokali, mieszka nie płacący czynszu lokator. Czy ów właściciel może podjąć uchwałę w sprawie wystąpienia Wspólnoty do sądu w celu eksmisji dłużnika z jego lokalu, czy też powinien uczynić to jako właściciel mieszkania zajętego przez dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie należności z czynszu

13.2.2004

Niepłacenie przez najemcę czynszu za wynajmowany lokal jest wyłącznie kwestią rozliczeń między najemcą a wynajmującym. Ta kwestia nie powinna w zasadzie dotyczyć Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeżeli najemca zalega z zapłatą należności na rzecz wynajmującego, wówczas z odpowiednim roszczeniem może wystąpić wyłącznie wynajmujący. Roszcenie takie jest wynikiem łączącej strony imowy najmu lokalu. Wspólnota Mieszkaniowa może być zainteresowana brakiem opłat za korzystanie z lokalu, w przypadku gdy na rzecz Wspólnoty nie są odprowadzane wymagane opłaty. Jeżeli zaległości w zapłacie należnych opłat są długotrwałe, wspólnota mieszkaniowa może żądać na drodze procesowej sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia roszczeń wspólnoty. Powyższe roszczenie przysługuje wspólnocie przeciwko właścicielowi lokalu a nie przeciwko najemcy tego lokalu. Opłaty za korzystanie z lokalu, w stosunkach ze Wspólnotą Mieszkańców obciążają właściciela lokalu, a nie jego najemcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ