Dochodzenie wynagrodzenia z umowy zlecenie

Pytanie:

Do dnia 01.06.2005 pracowałem u wspomnianego wcześniej pracodawcy posiadając umowę o pracę - uległa ona rozwiązaniu, a ja pomimo tego na 2 - 3 kolejne dni zostałem w pracy aby przekazać moje obowiązki i powierzone zadania, obiecano mi za to umowę zlecenie i przelew na konto z tego tytułu - do tej pory nie dostałem wynagrodzenia - to już ponad 8 miesięcy - jakie mam prawa w tym przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z treści pytania wynika, że wykonywanie pracy odbywało się po rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie umowy zlecenia. Umowa zawarta została ustnie i określono, że wykonanie zlecenia odbędzie się za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia nie została jednak określona. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

W sytuacji, gdy dający zlecenie nie chce uregulować należności stronie pozostaje jedynie dochodzenie swych należności na drodze sądowej w drodze procesu przed sądem cywilnym a nie pracy. Roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju - to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom - przedawniają się z upływem lat dwóch.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 23.8.2018

  Najniższa krajowa 2018 - ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

  Wzrosła najniższa krajowa. Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. Płaca minimalna wzrośnie wtedy do 2.100 złotych. To o 5% i jednocześnie (...)

 • 22.6.2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)

 • 14.1.2019

  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy przysługuje i jak go wyliczyć?

  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zatem ekwiwalent (...)

 • 14.4.2017

  Dla kogo minimalna stawka godzinowa?

  Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych) obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości (...)