e-prawnik.pl Porady prawne

Forma upoważnienia administracyjnego

Pytanie:

W państwowej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa nieposiadającej osobowości prawnej dyrektor zakładu chce upoważnić swojego zastępcę na podstawie art. 268a kpa do, np. podpisywania umów. Sądzę, że powinien to uczynić w formie decyzji, a nie zarządzenia. Czy powinien to uczynić w formie decyzji a jeśli tak to jaki jest wzór takiego aktu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Forma upoważnienia administracyjnego

7.10.2008

Zgodnie z art. 268a kpa, organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Jak więc wynika z powyższego przepisu, upoważnienie do załatwiania spraw powinno być udzielone na piśmie i z określeniem daty, od której ono obowiązuje. Nie jest więc wymagana specjalna forma, np. decyzji czy zarządzenia. Dla wywołania skutków prawnych należy takie upoważnienie wydać na piśmie. Może więc ono być zawarte zarówno w odrębnym piśmie, jak i wynikać z aktu wewnętrznego regulującego organizację i zasady funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej, np. z regulaminu organizacyjnego.

W związku z powyższym dyrektora zakładu jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa nieposiadającej osobowości prawnej, nie ma obowiązku udzielać upoważnienia w formie decyzji administracyjnej, może tego dokonać w dowolnej formie pisemnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ