Format oraz prawidłowe dane faktury

Pytanie:

"Potrzebujemy, żeby nasi partnerzy z Azji, którzy wykonują dla nas usługi informatyczne wystawiali prawidłowe faktury lub inne dokumenty w celu zaksięgowanie w Polsce. Czy osoba wykonująca wolny zawód może wystawiać fakturę? Jeżeli tak, to jakie dane powinna zawierać? Jeżeli nie, to jakiego typu dowód wpłaty powinna przedstawić klientowi, który można zaksięgować. Jaki jest format faktur przyjętych w Polsce dla usługi informatyczno-programistycznej? Mam tu na myśli dane faktury wysyłanej z Azji do Polski, którą można oficjalnie zaksięgować."

Odpowiedź prawnika: Format oraz prawidłowe dane faktury

Polskie przepisy odnośnie wystawiania faktur VAT, w tym w zakresie podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur VAT i danych, które taka faktura powinna zawierać, stosuje się tylko do polskich podatników. W przypadku usług świadczonych na rzecz polskiej firmy przez kontrahentów zagranicznych w zasadzie powinni oni stosować przepisy ich obowiązujące w tym wystawiać dokumenty potwierdzające wykonanie usługi zgodnie z ich prawem.

Odnośnie osób wykonujących wolny zawód należy wskazać, iż zgodnie z polską ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) osoba wykonująca wolny zawód – będąca osobą prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT i zarejestrowana jako czynny podatnik VAT może wystawiać faktury VAT.

Oczywiście w interesie polskiej firmy jest, aby móc zaliczyć koszt zagranicznej usługi do kosztów uzyskania przychodów. W tym celu powinna mieć fakturę/rachunek wystawiony przez zagranicznego kontrahenta (który na żądanie organów podatkowych będzie musiał być przetłumaczony przysięgle na język polski), potwierdzenie dokonania zapłaty należności na rzecz kontrahenta oraz – dla celów dowodowych – polska firma powinna być przygotowana do wykazania organom podatkowym, że usługa była rzeczywiście wyświadczona i miała związek z przychodem polskiej firmy.

W zakresie treści faktur należy wskazać, iż zgodnie z polskimi przepisami, a konkretnie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1.  
  1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

  2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

  3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

  4. nazwę towaru lub usługi;

  5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

  6. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

  7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

  8. stawki podatku;

  9. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

  10. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

  11. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

  12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Można poprosić zagranicznego kontrahenta, aby faktura wystawiana przez niego zawierała możliwie jak najwięcej danych wskazanych powyżej.

Polecamy także:


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika