Konkubinat a status uchodźcy

Pytanie:

"Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (karty) stałego pobytu, zezwolenia na pobyt czasowy, tolerowany itd lub jakikolwiek inny legalny, dzięki któremu moglibyśmy wspólnie podróżować poza granicami RP i dzięki któremu narzeczony mógłby podjąć legalną prace na terenie RP. Niestety nie możemy zawrzeć związku małżeńskiego. Prowadzę firmę i mogłabym zatrudnić narzeczonego. Jest to firma handlowa i planujemy importować produkty rękodzielnicze z Kamerunu i Senegalu. Ponieważ narzeczony zna perfekt 4 języki oraz doskonale rynek handlowy obydwu krajów możemy wykazać, że jego zatrudnienie jest konieczne. Czytałam o konkubinacie i nasz związek właśnie tak wygląda. Kilkanaście tygodni temu straciłam dziecko w wyniku poronienia. Jak te wszystkie fakty mogą nam pomóc w zalegalizowaniu jego pobytu w naszym kraju? W styczniu wyznaczono mu termin wydania decyzji w sprawie statusu uchodźcy. Do tego czasu chcemy poznać wszystkie możliwości z których w można skorzystać. Czy konkubinat może pomóc cudzoziemcowi starającemu się o status uchodźcy w uzyskaniu legalnego prawa pobytu i swobodnego poruszania się poza granicami RP?"

Odpowiedź prawnika: Konkubinat a status uchodźcy

Uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa (art. 1 ust. 2 Konwencji w sprawie statusu uchodźcy w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o przyznawaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Za uchodźcę może być uznana więc osoba, która z wymienionych powyżej przyczyn nie może powrócić do swojego kraju pochodzenia. O nadaniu statusu uchodźcy decydują przede wszystkim czynniki o charakterze obiektywnym, kształtujące sytuację polityczną i społeczną w kraju pochodzenia Pani narzeczonego. Fakt, że przebywający w Polsce cudzoziemiec pozostaje w konkubinacie nie ma żadnego wpływu na przyznanie mu statusu uchodźcy. Niewątpliwie jednak przyznanie tej właśnie formy ochrony byłoby dla Pani narzeczonego najkorzystniejsze, przede wszystkim ze względu na możliwość uczestniczenia w programach integracyjnych, możliwość wykonywania pracy bez obowiązku uzyskania zezwolenia a także ze względu na uzyskanie tzw. paszportu genewskiego – pozwalającego na swobodne poruszanie się również poza granice Polski.

Pozostawanie w konkubinacie nie ma niestety też wpływu na inne sposoby legalizacji pobytu Pani narzeczonego w Polsce. Dopiero zawarcie związku małżeńskiego będzie samoistną podstawą do udzielenia cudzoziemcowi różnych zezwoleń na pobyt w Polsce. Niestety te formy legalizacji pobytu nie usuną konieczności starania się o wizę w podróżach do różnych krajów. Sytuację tą może zmienić wejście Polski do Schengen w grudniu 2007 r., co pozwoli na swobodne przemieszczanie się w krajach należących do tego systemu.

Zwracamy również uwagę na dyspozycję art. 53 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z tym przepisem podstawą uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest posiadanie przyrzeczenia na pracę. Gdyby chciała Pani zatrudnić narzeczonego w swojej firmie mogłaby Pani wystąpić o wydanie przyrzeczenia wydania pozwolenia na pracę, w oparciu o które przyrzeczenie narzeczony będzie mógł uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, a następnie uzyska pozwolenie na pracę. Ogólne informacje o procedurze uzyskania pozwolenia na pracę znajdzie Pani w artykule: Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika