Kontrola działania licznika energii elektrycznej

Pytanie:

"Złożyłam reklamację rachunku za zużytą energię elektryczną, który uważam za zawyżony. W odpowiedzi elektrownia dokonała sprawdzenia poprawności działania licznika, która to kontrola wykazała, iż urządzenie działa prawidłowo. Dodatkowo obciążyła mnie kosztami za sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w wysokości 85 zł, powołując się na pkt.8.1.2 Taryfy 2009 Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego. Czy obciążenie mnie należnością za sprawdzenie licznika jest prawidłowe? Ponadto samo sprawdzenie licznika nie rozwiązuje sprawy, gdyż pomyłka mogła nastąpić np. w fakturowaniu, a ze względu na fakt,iż jest to budynek z kilkoma odbiorcami energii, mogło też nastąpić nielegalne podpięcie. Sądziłam, że rozpatrzenie reklamacji nastąpi w sposób kompleksowy, a nie jedynie na sprawdzeniu działania licznika."

Odpowiedź prawnika: Kontrola działania licznika energii elektrycznej

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy lub na wniosek odbiorcy. Kontrolę na wniosek odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne przeprowadza w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Kwestie dotyczące płatności za przeprowadzenie kontroli prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego przez przedsiębiorstwo energetyczne reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zgodnie z nim podmiot niebędący właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. Zakład energetyczny ma więc podstawę do pobierania takiej opłaty. Wcześniej kwestię tę regulowało nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r.w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci, zgodnie z którym odbiorca, niebędący właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego, pokrywał koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. Sama kontrola dokonywana przez zakład energetyczny była bezpłatna. Znalazło to potwierdzenie w wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII Ama 103/06). Niestety w związku ze zmianą stanu prawnego przedmiotowy wyrok stracił aktualność.

Reasumując obciążenie odbiorcy kosztami kontroli prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego przez przedsiębiorstwo energetyczne, na wniosek odbiorcy, jeżeli kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości, jest zasadne.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika