e-prawnik.pl Porady prawne

Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli

Pytanie:

Czym jest współwłasność w częściach ułamkowych? W jakim zakresie mogą korzystać z rzeczy współwłaściciele? Jakie wiążą się z tym ograniczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Korzystanie z rzeczy przez współwłaścicieli

9.8.2012

Art. 206. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli

Zapis tego artykułu oznacza, że współwłasność nie daje prawa do wyłącznego korzystania z jakiejś części rzeczy wspólnej odpowiadającej udziałowi, ale do używania całej rzeczy. Udział nie jest bowiem gwarancją prawa do korzystania z wydzielonej części rzeczy wspólnej, ale pewnym tworem idealnym. Oznacza to, że współwłaściciel posiadający udział nie jest wyłącznym właścicielem części owej rzeczy, ale, że ma prawo do korzystania z całej rzeczy w takim zakresie, w jakim daje się to jego korzystanie pogodzić z korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Przedstawione wyżej uregulowanie oznacza, że osoby posiadające udział we współwłasności posiadają prawo do korzystania z całej rzeczy wspólnej. Zostało tu jednak poczynione ważne ograniczenie. To korzystanie z rzeczy wspólnej nie może bowiem utrudniać posiadania i korzystania z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że współwłaściciel musi się liczyć z tym, że pozostali uprawnieni ze stosunku współwłasności posiadają takie samo prawo do korzystania z rzeczy. Dlatego konieczne jest znalezienie rozwiązania kompromisowego, które umożliwi wszystkim współwłaścicielom swobodne używanie rzeczy wspólnej, bez uszczerbku dla praw pozostałych uprawnionych. Sposoby znajdowania tego kompromisu regulują szczegółowo przepisy kodeksu cywilnego dotyczące stosunku współwłasności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ