Kwalifikacje pracowników samorządowych

Pytanie:

"Wójt zamierza rozpisać konkurs na stanowisko sekretarza Urzędu Gminy, zamierza również powołać swojego zastępcę. Jakie wymagania kwalifikacyjne winni spełniać kandydaci na te stanowiska?"

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje pracowników samorządowych

Zarówno zastępca wójta, jak i skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) są pracownikami gminy, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie powołania. Są to kierownicze stanowiska urzędnicze. 

Może je otrzymać osoba, która: 

  • jest obywatelem polskim,
  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, 
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
  • posiada wykształcenie wyższe.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika