Kwalifikacje pracowników samorządowych

Pytanie:

Wójt zamierza rozpisać konkurs na stanowisko sekretarza Urzędu Gminy, zamierza również powołać swojego zastępcę. Jakie wymagania kwalifikacyjne winni spełniać kandydaci na te stanowiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarówno zastępca wójta, jak i skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) są pracownikami gminy, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie powołania. Są to kierownicze stanowiska urzędnicze. 

Może je otrzymać osoba, która: 

  • jest obywatelem polskim,
  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, 
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
  • posiada wykształcenie wyższe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: