Losy zobowiązania małżonków po rozwodzie

Pytanie:

Witam. Zaciągnęłam wspólnie z mężem kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Co się stanie z naszym zobowiązaniem po rozwodzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli mieszkanie to obciążone jest kredytem hipotecznym, który zaciągnęli oboje małżonkowie, to nadal wspólnie są zobowiązani do jego spłaty. Sąd może jednak wskazać w postanowieniu o podziale majątku wspólnego, który z małżonków powinien zobowiązanie zapłacić.

Zobowiązanie to jest wiążące pomiędzy małżonkami, jednak nie wywiera bezpośredniego skutku wobec wierzycieli, tj. banku, względem którego małżonkowie nadal są dłużnikami.

Ma to swoje racjonalne uzasadnienie biorąc pod uwagę fakt, że bank przyznając kredyt liczył na zdolność kredytową każdej strony, stąd Sąd nie może podjąć wiążącej wierzyciela decyzji, że spłata kredytu spadnie wyłącznie na jednego ze współmałżonków, którego np. nie będzie stać na spłatę mieszkania. Należy wreszcie zauważyć, że kredyt hipoteczny z samej natury jest związany z hipoteką, czyli ograniczonym prawem rzeczowym. Oznacza to, że nieistotne są zmiany właściciela nieruchomości w zakresie dochodzenia roszczenia związanego z kredytem. W razie braku spłaty bank ma możliwość zajęcia nieruchomości i dokonania spłaty kredytu majątkiem uzyskanym z nieruchomości (poprzez np. sprzedaż). Kredyt hipoteczny pozwala zatem bankowi dochodzić wierzytelności niezależnie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości – czyli niezależnie, który z małżonków nieruchomość po podziale majątku uzyskał. Pozwala również dochodzić z niej wierzytelności, gdy przejdzie ona na własność osoby trzeciej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY