Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Pytanie:

Jestem właścicielem mieszkania komunalnego, jednocześnie buduję dom. Zakład komunalny przysyła mi pisma ze mam zdać mieszkanie komunalne, lecz na razie nie mam funduszy na wykończenie budynku, gdyż w międzyczasie straciłam pracę i rozwiodłam się. Czy mam prawo zatrzymać mieszkanie komunalne będąc współwłaścicielem nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, iż w zadanym pytaniu chodzi o lokal socjalny. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

W opisywanej sytuacji, jeżeli jest się współwłaścicielem budynku, ale nie można go w ogóle używać ze względu na fakt, iż nie jest on jeszcze wykończony, należy uznać, iż nie można wypowiedzieć umowy najmu bez wypowiedzenia.

Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej jej zawarcie.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali są uchwalane przez radę gminy. Szersze informacje na temat mieszkań komunalnych znajdują się w artykule: Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: