Nabycie własności mieszkania komunalnego

Pytanie:

"Czy można nabyć na własność mieszkanie komunalne? Jakie warunki trzeba spełnić, kto może nabyć takie mieszkanie?"

Odpowiedź prawnika: Nabycie własności mieszkania komunalnego

Mieszkanie komunalne, czyli mieszkanie od gminy. Jest to bowiem potoczna nazwa dla lokali stanowiących własność gminy, które gmina przeznacza na potrzeby mieszkaniowe na swoim obszarze. Proszę przy tym pamiętać, iż ilekroć jest mowa o uzyskaniu lokalu komunalnego, zawsze chodzić będzie o najem takiego lokalu; dostać od gminy lokal socjalny to tyle, co podpisać z nią umowę najmu. Nie ma jednak w tym zakresie reguł ogólnokrajowych. To rada gminy w drodze uchwały, ustala zasady wynajmowania lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy, które określają – między innymi - wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, itp.

Możliwość wykupu mieszkania komunalnego oparta jest na przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, która przewiduje, iż w przypadku zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, osobom fizycznym i prawnym, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego, ale tylko, gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Osoby takie zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Więcej szczegółów można określić już tylko dla konkretnych gmin, każda z nich bowiem posiada swoje własne szczegółowe regulacje w tym zakresie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika