Nakaz udziału współwłaściciela nieruchomości w kosztach remontu

Pytanie:

Ja i brat jesteśmy współwłaścicielami mieszkania. Chcę zrobić remont, ale on nie chce się dołożyć. Czy są jakieś przepisy, które nakazywały by mu udział w kosztach remontu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Koszt remontu mieszkania stanowi wydatek związany z rzeczą wspólną (art. 207 Kodeksu cywilnego) i oboje współwłaściciele (zarówno Pan jak i Pana brat) powinni partycypować w tych kosztach stosownie do swoich udziałów. Obciążenie tylko Pana kosztami remontu stanowi nieuzasadnione obciążenie. Naszym zdaniem bardziej zasadne byłoby, gdyby oboje Państwo ponieśli koszty remontu w odpowiednich częściach (wynikających w udziale w prawie własności).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ccicci

29.4.2011 10:31:51

Re: Nakaz udziału współwłaściciela nieruchomości w kosztach remontu

Ale tylko dla prac remontowych bezwzględnie koniecznych może być przymus współfinansowania i to po uprzednim uzgodnieniu materiałów jakie mają być użyte i kto ma wykonać prace. Ludzie mają różne dochody i możliwości. Ktoś może chcieć sobie zrobić luksusowo nie bacząc na koszty i wpędzić pozostałych współwłaścicieli w kłopoty finansowe. W przypadku braku zgody sąd rozstrzyga ewentualną konieczność wykonania remontu, jego zakres i udział w kosztach poszczególnych współwłaścicieli. I powinien to zrobić przed planowanym remontem. Bez zgody można zrobić remont tylko wtedy i tylko w takim zakresie jaki zagraża życiu i bezbieczeństwu mieszkańców. Gdy np. zacznie odpadać sufit, balkony albo przez dziurawy dach będzie się lała woda.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: