Bezpodstawne oskarżenie o kradzież - naruszenie dóbr osobistych

Pytanie:

W sklepie (mała miejscowość) zostałam oskarżona o kradzież. Czy mogę domagać się zadośćuczynienia za naruszone dobra osobiste?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku gdy została Pani publicznie i bezpodstawnie oskarżona o kradzież, w taki sposób że osoby postronne mogły być świadkami wygłaszania tych oskarżeń lub nawet uwierzyć w ich prawdziwość, ucierpiało Pani dobro osobiste jakim jest dobre imię. W Pani odczuciu naruszenie to jest z pewnością tym większe, iż miało ono miejsce w obecności osób należących do pewnej małej społeczności, w której wszyscy się znają co najmniej z widzenia, co w efekcie może doprowadzić do rozpowszechnienia negatywnej opinii na Pani temat wśród członków tej społeczności.

Według ogólnie przyjętych zasad moralnych kradzież jest czynem ocenianym negatywnie, a osoba dopuszczająca się tego czynu z pewnością może spodziewać się społecznej krytyki i nagany, a także utraty zaufania społecznego.

Może się Pani ubiegać o zadośćuczynienie za naruszone dobra osobiste, więcej na ten temat znajdzie Pani w artykule roszczenia za naruszenie dóbr osobistych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.7.2014

  Ochrona dóbr osobistych w mediach

  Co oczywiste - nikt nie lubi być obrażany. Jeżeli taka sytuacja nas dotyka, wówczas najchętniej odwdzięczylibyśmy się tym samym. Należy pamiętać, iż wówczas - my również (...)

 • 25.12.2017

  Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

  Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej może, na podstawie art. 35 k.p.c. wytoczyć powództwo (...)

 • 4.6.2017

  Ochrona dóbr osobistych

  Dobra osobiste są atrybutem każdej osoby fizycznej. Ze względu na ich charakter, dobra osobiste są nieodłącznie związane z człowiekiem, bez względu na stan jego zdrowia czy psychiki. Dlatego też (...)

 • 17.11.2014

  Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia (...)

 • 22.10.2019

  Dziennikarz nie przekroczył granic dopuszczalnej krytyki...

  Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego nakazujący dziennikarzowi oraz wydawcy gazety zamieszczenie przeprosin partii politycznej w części zmieniającej wyrok Sadu pierwszej instancji i oddalił (...)