Niewywiązanie się z umowy przedwstępnej

Pytanie:

"Jedna osoba zobowiązała się w umowie do sprowadzenia dla drugiej osoby samochodu w określonym terminie. Tytułem zadatku otrzymała 3.000 zł. W umowie zapisano, że jeśli nie sprowadzi w określonym terminie samochodu, to zwróci zadatek. Samochodu ta osoba nie sprowadziła, termin upłynął. Wiem, że generalnie na podstawie odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego (którego?) ten, który przekazał zadatek w ramach umowy przedwstępnej sprzedaży, wobec niewywiązania się z umowy przez drugą stronę, może żądać zwrotu zadatku i jeszcze raz tyle. Czy jednak może również żądać jeszcze raz tyle w przypadku, kiedy umowa stanowi jak wyżej, czyli \"że jeśli nie sprowadzi w określonym terminie samochodu, to zwróci zadatek\"?"

Odpowiedź prawnika: Niewywiązanie się z umowy przedwstępnej

Przepis kodeksu cywilnego, do którego odwołano się w treści pytania, to art. 394 par. 1 stanowiący, że w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Ustawodawca, regulując kwestię zadatku danego przy zawarciu umowy, odwołał się w pierwszej kolejności do treści wiążącej strony umowy oraz ustalonego zwyczaju, w dalszym zaś zakresie przewidując określone rozstrzygnięcie. W praktyce oznacza to, że pierwszeństwo należy nadać umownemu uregulowaniu, wedle którego strona, która nie wywiązała się z umowy (nie sprowadziła samochodu w oznaczonym terminie) winna zwrócić zadatek. Nie będzie to jednak zadatek w podwójnej wysokości.

Warto pamietać, że w wypadku zawarcia umowy przedwstępnej i braku zawarcia umowy przyrzeczonej strona umowy może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 390 kc, tj. żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, a gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy - dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • hania 2009-12-04 11:34:57

    dnia 14 01 2009 zawarłam umowa-zamówienie-przyrzeczenie w terminie30dni wpłaciłam zaliczke 15 tysiecy złotych umowe zawarlakobieta zaliczke pokwitował jej ojciec nie wywiazała sie z umowy odstapiłam od umowy izażądałam zwrotu zaliczki nie ma nipieniedzy ni samochodu wniosłam pozew do sadu ona przesyla zwolnienia lekarskie nie wstawia sie nie odpowiedziala napozew na3 rozprawie powolała adwokata 4 bedzie 12 01 2010 uważam ze jest to wyludzenie prosze o pomoc zalamałam sie nerwowo


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika