Niezawarcie umowy przyrzeczonej

Pytanie:

"Podpisaliśmy umowę cywilną przyrzeczenia sprzedaży mieszkania z pełnomocnikiem właścicielki mieszkania. Pełnomocnikiem jest 80 letnia matka właścicielki. W umowie była zawarta określona cena i okres do kiedy umowa ma zostać podpisana 30 czerwca 2006 r. W chwili obecnej pełnomocniczka chce podwyższyć cenę mieszkania z 294.500 do 360.000 zł. W moim rozumieniu jest to złamanie umowy. Proszę o informacje jakie kroki powinniśmy podjąć i jak powinno wyglądać ewentualne pismo wzywające do zapłaty kary umownej z umowy przyrzeczenia sprzedaży?"

Odpowiedź prawnika: Niezawarcie umowy przyrzeczonej

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. W powyższym stanie faktycznym termin został oznaczony. Zatem do tego czasu strona uprawniona do nabycia rzeczy może żądać zawarcia umowy przyrzeczonej na warunkach określonych w umowie przedwstępnej w tym ceny. Jeśli druga strona odmawia zawarcia umowy na warunkach określonych w umowie przedwstępnej, to należało wystąpić na drogę sądową. Sąd wyda orzeczenie zastępujące oświadczenie woli sprzedającego. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia (taka sytuacja ma miejsce, bowiem dopiero po terminie określonym w umowie przedwstępnej 30 czerwca 2006 r. nie można mówić o uchylaniu się), druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania np. w ten sposób, że jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie przewidzianym strona, która zawarła umowę przedwstępną będzie mogła żądać kary umownej. Warunkiem żądania kary umownej jest złożenie żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli strona odmawia zawarcia na warunkach ustalonych, to można żądać odszkodowania lub wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli sprzedawcy (o czym pisaliśmy wyżej). Pozew należy złożyć do 30 czerwca 2006 r. Żądanie można umieścić w pozwie i strona zobowiązana może uniknąć procesu podpisując przyrzeczoną umowę. Żądanie kary umownej jest dopuszczalne tylko jeśli ją zastrzeżono.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika