Ochrona własności nieruchomości

Pytanie:

Na jakich zasadach przysługuje właścicielowi ochrona własności nieruchomości, którą zawładnęła inna osoba?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują uprawnienie właściciela do domagania się zaniechania naruszenia jego własności. W tym celu możliwe jest wytoczenie powództwa windykacyjnego (o wydanie rzeczy), na podstawie art. 222 § 1 k.c. Roszczenie to nie ulega przedawnieniu, jeśli dotyczy nieruchomości.

Art. 222. § 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Powództwo windykacyjne nie jest możliwe, jeżeli osoba, przeciwko której kierowane jest roszczenie, ma skuteczne uprawnienie do władania rzeczą. Takim uprawnieniem będzie np. umowa najmu zawarta z właścicielem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • Skutek prawny wyburzenia lokalu

  Wygaśnięcie odrębnej własności lokalu na skutek jego zburzenia powoduje ustanie odrębnej własności drugiego lokalu, natomiast udziały w nieruchomości wspólnej, związane dotychczas z własnością (...)

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • Charakter prawny Wspólnoty Mieszkaniowej

  Wspólnota Mieszkaniowa jest tzw. ułomną osobą prawną lub inaczej - osobą ustawową. Wspólnota Mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać (...)

NA SKÓTY