Odpowiedzialność karna za niepłacenie czynszu

Pytanie:

Najemca lokalu użytkowego nie płaci wynajmującemu umówionego czynszu. Nie chce też opuścić lokalu pomimo kilkakrotnego wezwania. Wynajmujący nie tylko nie otrzymuje czynszu najmu, ale jeszcze musi ponosić opłaty eksploatacyjne do spółdzielni. Czy uchylanie się najemcy od płacenia czynszu najmu a także zmuszanie wynajmującego do ponoszenia opłat eksploatacyjnych / gdyby wynajmujący nie płacił opłat eksploatacyjnych naraziłby się w Spółdzielni na przykre konsekwencje prawne i finansowe/ można potraktować jako wyłudzenie lub innego rodzaju przestępstwo karne? Jeżeli tak, to jakie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku braku zapłaty czynszu ze strony najemcy trudno mówić o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa. Postępowanie najemcy stanowi oczywiście niewykonanie zobowiązania, jest więc niezgodne z przepisami prawa cywilnego; nie wypełnia jednak znamion żadnego przestępstwa. Żeby w ogóle mówić o przestępstwie (najbliższe byłoby tu przestępstwo oszustwa) konieczne jest przede wszystkim działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a ponadto doprowadzenie innej osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Innymi słowy konieczne byłoby udowodnienie, że sprawca w chwili zawierania umowy planował, że nie będzie uiszczał świadczeń wynikających z zawartej umowy i świadomie wprowadził w błąd drugą stronę np. co do swoich możliwości płatniczych, aby uzyskać korzyść majątkową. Rozporządzeniem będzie czynność każdy powodująca zmianę w majątku osoby pokrzywdzonej, a więc zarówno akt o skutkach rzeczowych (np. zbycie rzeczy), jak i obligacyjnych (np. zwolnienie z długu). Ta przesłanka nie jest spełniona, dlatego też w opisanej sytuacji nie do czynienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Andrzej

8.9.2009 7:18:52

Re: Odpowiedzialność karna za niepłacenie czynszu

Witam. rozwiazalem z najemca umowe najmu z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia,najemca nieplaci mi za najem w jaki sposob zmusic go do uregulowania zaleglosci platnicz.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY